Yoklamaya bakılacak

27 Kasım 2012

 

Hürriyet / 27.11.2012

 

Erdinç ÇELİKKAN

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk işçiliğini önlemek için “izleme sistemi” kuruyor. E-dönüşüm kapsamında yürütülecek olan proje, diğer kurumların izleme sistemleriyle entegre edilecek. Sistem üzerinden takip edilecek çocukların MEB kayıtları üzerinden okula gidip gitmediği tespit edilecek.

 

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk işçiliğini önlemek için “izleme sistemi” kuruyor. 2013 yılında hayata geçirilecek sistem üzerinden yapılacak sorgulamayla çocuk işçiler tespit edilecek. Bakanlık, Türkiye’de sayıları 960 bine ulaşan çocuk işçiliğinin önlenmesi için önümüzdeki dönemde yeni tedbirleri uygulamaya koyacak. Bakanlık, bu kapsamda “Çocuk işçiliğinin önlenmesi için zamana bağlı politika ve program çerçevesi” oluşturdu. Bakanlık, bu program kapsamında öncelikli hedef gruplar olarak da “Sokakta çalışma, küçük işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma, tarımda aile işleri dışında ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışmayı” belirledi.

 

EN KÖTÜLER ÖNLENECEK

 

Bu çerçevede öncelikle “en kötü biçimleri” olmak üzere çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesinde Yerel Kaynakların Etkinleştirilmesi Projesi” hayata geçirildi. Projenin uygulanmasında pilot şehirler olarak Ankara, Adana, Gaziantep, Kocaeli, Ordu ve Şanlıurfa belirlendi.
Bakanlık bunun yanında Tarımda Mevsimlik Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi için de çalışma başlatıldı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl içinde ‘Çocuk İşçiliği İzleme Sistemi’ kurulacak. E-dönüşüm kapsamında yürütülecek olan proje, diğer kurumların izleme sistemleriyle entegre edilecek. Sistem üzerinden takip edilecek çocukların MEB kayıtları üzerinden okula gidip gitmediği tespit edilecek. Okula gönderilmeyen çocuklar üzerine yoğunlaşacak olan bakanlık, çalışan çocukların aileleriyle bire bir görüşmeler yapacak. Bakanlık, bu sektörlerde hayata geçirilecek projelerle 2015 yılına kadar çocukların çalışmasının tamamen ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

 

ÇALIŞMAK YASAK

 

Çocuk işçiliğinin en kötü biçimi olarak kabul edilen dünyada 15 alan bulunuyor.  Bunların en kötüsü ise mevsimlik tarım işçiliği ve sokakta çalışan çocuklar. Türkiye’de 960 bin civarındaki çocuk işçilerin 630 bininin bu ağır işlerde çalıştığı tahmin ediliyor. 1999’da kabul edilen ILO’nun dünyada çocuk işçiliğinin en kötü koşullarının ortadan kaldırılması için oluşturulan acil eylem planına taraf olan Türkiye’de 15 yaşından küçüklerin çalışması yasaklandı.