Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi: Gaziantep için Örnek Uygulama Kılavuzu

7 Temmuz 2009

Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi: Gaziantep için Örnek Uygulama Kılavuzu
Yaşadığımız alanların nasıl oluşturulduğunu sadece bizi kötü etkilediğinde düşünürüz. Bu alanlar geliştirilirken bizi ne kadar etkileyeceklerini çoğunlukla düşünmez, neden bize sorulup sorulmadığını sorgulamayız, başımıza kötü birşey geldiğinde şikayet etmek için buralardan sorumlu yerel yönetim yetkililerine gider, bir mektup gönderir ya da sadece yerel seçimlerde oy vermemiz gerektiğinde katılırız yaşadığımız yerlerin yönetimine. Çocuklar söz
konusu olduğunda oy verme haklarının olmaması bir yana kolayca ulaşabilecekleri, onların gözünü korkutmayan büyüklükte,
çocukların kolayca anlayacakları idari ve hukuki belgelerle donanmamış bir sistemin olmayışı, genelde yerel yönetimlerde yaşayan insanların yarısına yakınını oluşturan çocuklar için daha da zordur. Oysa kendimizi ilgilendiren kararlara katılmak en temel insan haklarımızdandır ve katılımcı demokrasinin de temelini oluşturur.
İyi bir yerel yönetim, yaşadığımız alanları, bizim mutlu olacağımız şekilde, ancak bizlerin katılımı ile yaratabilir. Bu katılım, bir yerel yönetim kapsamında yaşayan tüm insanların, yani çocukların da, katılımı ve görüşlerini içerecek şekilde olmalıdır. Yerel yönetimlerde değişik birimler, insanların ancak genelde sadece yetişkinlerin ihtiyaçları ve görüşleri üzerine hareket eder ve çocukların da o yerleşim yerinde yaşayan ve özel ihtiyaç ve hakları olan bireyler olduğunu unuturlar. Bir çok belediyenin çocuklarla ilgili bir birimi
bulunmazken, çocuklarla ilgili, çocukların hayatını fazlasıyla etkileyecek konular sadece sağlık ve eğitim birimlerinin sorumluluğuna verilmiştir.
Çocuğu, bir bütün olarak gören, tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak kurumsal bir birim olması gereklidir. Aksi takdirde, çocukların temel insan haklarının gerçekleşmesini desteklememiş oluruz. Bu bütünsel bakışı çocukların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının tümünü uluslararası hukuki bir çerçeve
ile garanti altına alan Çocuk Haklarına dair Sözleşme (bundan sonra ÇHS ya da Sözleşme olarak kullanılacaktır) en iyi şekilde çizer.
Bu kılavuz, Gaziantep ilinde, Çocuk Hakları Birimi kurulması aşamasında belediye personeline çocuk dostu kavramı ve çocuk yer alan Ekler, proje kapsamında gerçekleştirilen personel eğitimi,
semineri ve çocuklarla gerçekleştirilen çocuk hakları çalıştayı sırasında katılımcılardan elde edilen geribildirimler doğrultusunda hazırlanmış;
Gaziantep iline özel, örnek bir uygulama olmasına çalışılmıştır.

Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi: Gaziantep için Örnek Uygulama Kılavuzu

Yaşadığımız alanların nasıl oluşturulduğunu sadece bizi kötü etkilediğinde düşünürüz. Bu alanlar geliştirilirken bizi ne kadar etkileyeceklerini çoğunlukla düşünmez, neden bize sorulup sorulmadığını sorgulamayız, başımıza kötü birşey geldiğinde şikayet etmek için buralardan sorumlu yerel yönetim yetkililerine gider, bir mektup gönderir ya da sadece yerel seçimlerde oy vermemiz gerektiğinde katılırız yaşadığımız yerlerin yönetimine. Çocuklar söz konusu olduğunda oy verme haklarının olmaması bir yana kolayca ulaşabilecekleri, onların gözünü korkutmayan büyüklükte, çocukların kolayca anlayacakları idari ve hukuki belgelerle donanmamış bir sistemin olmayışı, genelde yerel yönetimlerde yaşayan insanların yarısına yakınını oluşturan çocuklar için daha da zordur. Oysa kendimizi ilgilendiren kararlara katılmak en temel insan haklarımızdandır ve katılımcı demokrasinin de temelini oluşturur.

İyi bir yerel yönetim, yaşadığımız alanları, bizim mutlu olacağımız şekilde, ancak bizlerin katılımı ile yaratabilir. Bu katılım, bir yerel yönetim kapsamında yaşayan tüm insanların, yani çocukların da, katılımı ve görüşlerini içerecek şekilde olmalıdır. Yerel yönetimlerde değişik birimler, insanların ancak genelde sadece yetişkinlerin ihtiyaçları ve görüşleri üzerine hareket eder ve çocukların da o yerleşim yerinde yaşayan ve özel ihtiyaç ve hakları olan bireyler olduğunu unuturlar. Bir çok belediyenin çocuklarla ilgili bir birimi bulunmazken, çocuklarla ilgili, çocukların hayatını fazlasıyla etkileyecek konular sadece sağlık ve eğitim birimlerinin sorumluluğuna verilmiştir.

Çocuğu, bir bütün olarak gören, tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak kurumsal bir birim olması gereklidir. Aksi takdirde, çocukların temel insan haklarının gerçekleşmesini desteklememiş oluruz. Bu bütünsel bakışı çocukların medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının tümünü uluslararası hukuki bir çerçeve ile garanti altına alan Çocuk Haklarına dair Sözleşme (bundan sonra ÇHS ya da Sözleşme olarak kullanılacaktır) en iyi şekilde çizer.

Bu kılavuz, Gaziantep ilinde, Çocuk Hakları Birimi kurulması aşamasında belediye personeline çocuk dostu kavramı ve çocuk yer alan Ekler, proje kapsamında gerçekleştirilen personel eğitimi, semineri ve çocuklarla gerçekleştirilen çocuk hakları çalıştayı sırasında katılımcılardan elde edilen geribildirimler doğrultusunda hazırlanmış; Gaziantep iline özel, örnek bir uygulama olmasına çalışılmıştır.