Yeni Dönemde Ortaöğretimin Amacı ve Yeniden Yapılandırılması

5 Mart 2013

05.03.2013

http://erg.sabanciuniv.edu/

 

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın geçtiğimiz günlerde ulusal basına yansıyan açıklamaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretimin pek çok farklı boyutuyla dönüştürülmesine ilişkin çalışmalarının hız kazandığına işaret etti. Türkiye’de istihdam ve toplumsal yaşama aktif katılım için ortaöğretim düzeyinde elde edilecek bilgi, beceri ve yetkinliklere gereksinim artmaktadır ve bu sebeple ortaöğretim kritik öneme sahiptir.

 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaöğretimdeki bu dönüşüme ilişkin yürüttüğü çalışmaları temel alarak oluşturduğu önerileri Yeni Dönemde Ortaöğretimin Amacı ve Yeniden Yapılandırılması başlıklı bilgi notunda bir araya getirdi. Bu bilgi notuna eşlik eden Ortaöğretimde Kapsamlı Dönüşüm için Çerçeve başlıklı infografik ise bilgi notunda sunulan fikirlerin nasıl bir sistem ortaya çıkardığını bütüncül olarak sunmayı amaçlıyor.

 

Ortaogretim_BilgiNotu

Ortaogretim_Infografik