Yeni Anayasada Eğitim Nasıl Ele Alınmalı?

7 Haziran 2012

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) eğitim mevzuatı, politikaları ve uygulamalarına ilişkin yaptığı çok sayıda araştırma, savunu ve eğitim çalışması, Türkiye eğitim sisteminin bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamakta sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Yeni anayasa sürecinin eğitim sistemini özgürlükçü ve eşitlikçi kılmak adına büyük bir fırsat olduğuna inanan ERG, anayasa düzeyinde benimsenmesini talep ettiği ilke ve düzenlemeleri “Yeni Anayasada Eğitim Nasıl Ele Alınmalı?” başlıklı politika notunda derledi.

 

Politika notuna ulaşmak için tıklayınız.

AnayasaPolitikaNotu.19.12.11.tekli_

Anayasada benimsenmesi önerilen ilke ve düzenlemelerin özeti:

Çocuk hakları, her çocuğun farklı özellik ve gereksinimlere sahip olduğu bilinciyle yaşama geçirilmelidir.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Eğitimin amaçları, çocuğu odağa alan ve uluslararası insan hakları sözleşmelerine dayanan bir biçimde tanımlanmalıdır.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Eğitim hakkına ilişkin mevcut hak ve özgürlükler genişletilmeli, devletin yükümlülükleri açıkça tanımlanmalıdır.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Üniversite öncesi tüm eğitim kademeleri için, maddi olanaksızlıkların hiçbir çocuğun eğitim hakkından yararlanmasına engel oluşturmaması için önlem alınmalıdır.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Türkçe resmi dil olarak anılmalı, farklı anadillerine sagip yurttaşların dil hakları güvence altına alınmalı ve eğitim sisteminden yararlanmalarını kısıtlayan düzenlemeler kaldırılmalıdır.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Din ile ilgili derslere ilişkin anayasal bir zorunluluk söz konusu olmamalı, dinler kültürü ve ahlak bilgi dersi seçmeli, din eğitimi isteğe bağlı olarak sunulmalıdır.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Uluslararası insan hakları belgeleriyle uyumlu bir ayrımcılık anlayışı benimsenmeli, pozitif ayrımcılık/olumlu eylem eğitimde daha geniş yer bulmalıdır.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Uluslararası insan hakları sözleşmelerinin eğitim hakkıyla ilişkii düzenlemelerine koyulan çekincelerin kaldırılmasına zemin hazırlanmalıdır.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Benimsenecek kamu yönetimi anlayışı, farklı bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt verecek biçimde, uyarlanabilir bir eğitim sistemine zemin oluşturmalı, bu belgede sunulan ilkeler ile uyumlu bir finansman yapısıyla desteklenmelidir.

Bilgi için:

Işık Tüzün
Eğitim Reformu Girişimi Koordinatör Yardımcısı

isiktuzun@sabanciuniv.edu

http://erg.sabanciuniv.edu