Yargıtay’dan N.Ç. savunması

2 Kasım 2011

NTVMSNBC / 02.11.2011

Tecavüze uğrayan 13 yaşındaki N.Ç. davasında “Rızasıyla birlikte oldu” şeklindeki mahkeme kararını onayan Yargıtay’dan yapılan açıklamada, yargılamanın henüz bitmediği belirtilerek, “Daha fazla yorum yapmak adil yargılama ilkelerini zedeler” denildi.

ANKARA – Yargıtay Birinci Başkanlığı, tecavüze uğrayan 13 yaşındaki N.Ç.’yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkanlık, Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nce verilen karar hakkında basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yayınlar sebebiyle kamuoyunun doğru bilgilendirilebilmesi için basın açıklamasının yapılması gereği görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonunda; 2002 ve 2003 yıllarında işlenen çeşitli suçlardan dolayı birden çok sanık hakkında, çeşitli tarihlerde düzenlenen toplam 6 adet iddianameyle kamu davası açılmıştır.

Yapılan yargılama sonunda sanıkların üzerine atılı fiillerin suç tarihlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce olması sebebiyle her iki yasanın karşılaştırılması sonucunda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanmasında kanuni bir zorunluluk olduğundan 765 sayılı kanun hükümleri uyarınca karar verilmiş ve bu kararla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 14. Ceza Dairesince yerel mahkemece verilen kararların bir kısmının onanmasına, bir kısmının ise çeşitli hukuki sebeplerle bozulmasına karar verilmiştir.
Yargılama safahatının bütün yönleriyle henüz tamamlanmamış olması ve basında çıkan haberlere yönelik kurumumuzca daha fazla yorum yapmanın adil yargılanma/adil yargılama ilkelerini zedeleyeceği değerlendirilmiştir.”

Mardin’de 2002 yılında 13 yaşındaki N.Ç’nin aralarında asker, memur, korucu ve muhtar gibi birçok devlet görevlisinin bulunduğu 26 erkekle ilişkiye zorlandığı ortaya çıkmıştı.
Yargıtay 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklara en az 10 yıl ceza verilmesini öngören tecavüz suçundan değil, en az 5 yıl ceza öngören “15 yaşından küçük biriyle rızasıyla birlikte olmak” suçundan ceza verilmesini yeterli bulmuştu.

Daire aynı gerekçeyle sanıklar hakkındaki “rızasını alarak alıkoymak” suçunun zamanaşımından düşmesi kararını da onamıştı.

N.Ç’nin rızasının olduğu yönündeki görüş, her bir sanığın en az 12.5 yıl daha az ceza almasını sağlamış oldu.