Uzun paragraf soruları gözünüzü korkutmasın

6 Haziran 2013

 

Sabah / 06.06.2013

YAŞAR ÖZAY

Beş testten oluşan Seviye Belirleme Sınavı‘nda geçen yıl öğrenciler hiçbir testte yüzde elli başarı gösteremedi. Öğrencilerin 23 soru bulunan Türkçe testindeki doğru cevap ortalaması 11 oldu.

Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Serdar Dağtekin, öğrencilerin Türkçe sorularında basit hatalar yaptıklarını belirterek, şu uyarılarda bulundu: Öğrencilerin karşısına çıkan Türkçe soruları 5 temel başlıkta toplanıyor. Bunlar anlam bilgisi, dil bilgisi, anlatım bozuklukları, yazım bilgisi ve edebiyat bilgileridir. Yaklaşık 20 sorunun çıktığı anlam bilgisi, soruların yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Anlam bilgisi, her şeyden önce hızlı ve doğru okumanızı, okuduğunuzu anlamanızı ve anladığınızı yorumlamanızı gerektirir. Özellikle paragraf sorularında kalem kullanmak çok önemlidir. Sözel bir metindir, okumayla yapılır düşüncesi eksiktir. Okunan ve parçadan çıkarılan düşünceler, konu, ana fikir ve yazarın içinde bulunduğu durum not edilmelidir. Bu veriler sorunun çözümünde bizden istenen bilgiler olacaktır. Anlam Bilgisi soruları kelime, cümle ve paragraf düzeyinde karşımıza çıkar. Sözcük anlamında, sözcüğün cümle içinde kazandığı değişik anlamları bulma, yorumlama ve deyimlerin anlamlarını kavramaya yönelik sorular sorulur. Cümle anlamında cümlede verilen yargıyı kavrama, yargının oluşmasında etkili olan yardımcı yargıları bulma, yargıyı aktaran kişinin yansıttığı duyguyu, düşünceyi anlama ile ilgili sorular gelmektedir. Cümle anlamında sizlerin anlama yeteneğiniz ölçülür. Ayrıca birbirine benzer yargılar arasından, farklı olanı bulabilme üzerinde durulur. Paragrafta sizden istenen, değişik yargılardan oluşan bir bütünü kavramanızdır. Bunu kavrarken, aynı zamanda onun parçalarla olan ilgisini de anlamanız istenir. Paragraf soruları uzun olmasından dolayı zor soru olarak algılanır. Oysa bu soruların cevabı, soruda verilen parçanın içinde gizlidir. Bu yönüyle belki de en kolay sorular paragraf sorularıdır. Önemli olan, “zor, çok uzun, yapamam, anlayamam” gibi ön yargılardan uzaklaşarak parçayı okumak, hatta kendini parçada anlatılanların akışına bırakmaktır.

ZAMANI İYİ KULLANIN
Bahçeşehir Kolejleri Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Yavuz Gölbaşı, 2013 Seviye Belirleme Sınavı‘nda daha önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin karşısına çıkacak olan 20 sorunun, 16-17 tanesi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularından oluşacak, kalan üç ya da dört soru ise seçmeli olarak vatandaşlık ve demokrasi eğitimi veyahut öğrencilerin muafiyet durumuna göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından oluşacağını belirterek, şu uyarılarda bulundu: “Sınavda genel olarak zaman iyi kullanılmalı çünkü iyi kullanılmadığı takdirde kitapçıktaki sıralamada dördüncü sırada yer alan İnkılap tarihi sorularına gelindiğinde azalan zamanın oluşturduğu kaygı ve stres soruların tam okunmasını engellediği gibi doğru cevaba ulaşılmasını da engelliyor.”

YABANCI DİL
Bahçeşehir Koleji Yabancı Diller Koordinatörü Emel Bahçe ise sınava girecek öğrencilere, yabancı dil testi hakkında şu uyarılarda bulundu: “Öğrencilerimizin genelde hata yaptıkları sorular kelime bilgisine dayalı sorulardır. Aslında sahip oldukları kelime haznesi bakımından çok iyi olan öğrencilerimizin bu tür sorularda hata yapmalarının öncelikli nedeni dikkatsizlik olmakla birlikte, bir diğer önemli nedeni de, kendilerinin çok iyi olduklarını düşünüp müfredattaki öğretilen kelimeleri dikkatle dinlemeyip öğrenmemeleri ve/veya önemsememeleridir. Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz soru tiplerinde başarılı oluması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: Özellikle müfredat ile ilgili kelimelerin tekrar gözden geçirilmesi, eksik olunan gramer yapılarının bir kez daha çalışılması, yoruma dayalı sorularda daha dikkatli olunması ve olumsuzluk ifade eden soru biçimlerinde (Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?… hangisi kullanılamaz?…) özen gösterilmesi gerekir.”