Uluslararası Çocuk Merkezi’nden yeni çeviriler

2 Temmuz 2010

Aşağıdaki çeviriler, Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye’de Sivil Toplumun Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılmıştır. Çeviriler Avrupa Birliği’nin ve Uluslararası Çocuk Merkezi’nin resmi görüşlerini yansıtmaz.

Aşağıdaki çeviriler Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından gerekli kurumsal izinler alınarak yaptırılmıştır.

Aşağıdaki çeviriler redaksiyondan geçmemiştir, daha sonra redaksiyon edilmiş versiyonları ile değiştirileceklerdir:

Gör Beni, Duy Beni: Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’yi Çocuklar Yararına Kullanma ve Savunuculuk Rehberi

ÇOCUKLAR İÇİN DOĞRU OLANI YAPMAK: UYGULAYICILAR IÇIN ÇOCUK HAKLARI TEMELLİ KURUMSAL YAPILANMA VE FAALIYET PROGRAMLAMA

ARAÇ SETLERİ: Planlama, izleme, değerlendirme ve etki değerlendirmesi çalışmaları için pratik bir rehber

Çocuğun Gelişen Kapasiteleri ve Çocuk Katılımı

Aşağıdaki çeviriler Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yaptırılmıştır:

Çocukların şiddetten korunmasına yönelik entegre ulusal stratejiler için Avrupa Konseyi kılavuz

ÇOCUK DOSTU ADALET AVRUPA KONSEYİ KILAVUZLARI 4. TASLAĞI