Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Yayın Listesi

19 Haziran 2013

Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuk Hakları Yayın Listesi

Özgün yayınlar

 • Çocuğa Karşı Şiddet, İzleme ve Göstergeler, Literatür Taraması (2013)
 • Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Kılavuzu (2013)
 • Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi, Katılımcı El Kitabı (2013)
 • Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi, Eğitici El Kitabı (2013)
 • Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Broşürü (2012)
 • Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı – ÇHS Madde 3 – Broşür (2012)
 • Çocuk Dostu Adalet Broşürü (2012)
 • Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi (2012)
 • Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi (2012)
 • Yaş Ayrımcılığı: Kanun Önünde Eşitlik ve Çocuk Hakları Politika Belgesi (2012)
 • Türkiye’de Çocuk Ceza Adalet Yönetimi Araştırma Raporları (2012)
 • Politika Metni: Çocuğa Karşı Şiddet Savunulamaz, Kabul Edilemez, Önlenebilir! (2012)
 • Araştırma Raporu: Çocuğa Karşı Şiddet Savunulamaz, Kabul Edilemez, Önlenebilir! (2012)
 • Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi – Aile Broşürü (2012)
 • Desk Review: Trafficking of Children for Sexual Purposes in Turkey (2012)
 • Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasının İzlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu (2011)
 • Türkiye Çocuk Hakları Çocuk Raporu (2011)
 • Uluslararası Belgelerde Adolesan Hakları
 • Bizce Haklar! 2008 Türkiye Çocuk Hakları Raporu
 • Çocuklar için Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulamasını İzleme ve Raporlama El Kitabı
 • Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasının İzlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu 2008
 • Hükümet Dışı Kuruluşlar için Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlama El Kitabı
 • Yerel Yönetimlerde Çocuk Hakları Birimi Kurulması (Gaziantep için Örnek Uygulama Klavuzu)
 • Haydi Oynayalım (Gaziantep ilinde Çocukların Oynadığı Oyunlar)
 • Çocuk Katılımı El Kitabı
 • “Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin Uygulanmasını İzleme ve Raporlanması Konusunda Kapasite Geliştirilmesi” projesi kart postalları ve broşürleri

Makaleler, kitap bölümleri ve diğer özgün yayınlar

 • Monitoring Progress Toward Fulfilling Rights in Early Childhood under the Convention on the Rights of the Child to Improve Outcomes for Children and Families in Handbook of Early Childhood Development Research and Its Impact on Global Policy (2013)
 • Sağlık Hakkı Çerçevesinde İnsan, Kadın ve Çocuk Hakları, Halk Sağlığı Temel Bilgiler III Cilt (2012)
 • Sağlık Çalışanları için Çocuk Hakları Eğitimi İnsiyatifi – Türkiye, ÇolukÇocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi (2012)
 • UNESCO Review of Legal Protection Indicators in Early Childhood (2012)
 • Early marriage is the new form of slavery, Flying Broom (2012)
 • Optional Protocol (sale of children, pornography, prostitution) to the CRC in 11 questions, Flying Broom (2012)
 • CRC General Comment 7 Indicators Framework: A Tool for Monitoring the Implementation of Child Rights in Early Childhood, Human Rights Journal (2011)
 • A Position Paper for Bernard van Leer Foundation on reducing violence against young in Turkey (2011)
 • Türkiye’de Çocuk Haklarında son 15 Yılda Neler Değişti? Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (2011)
 • Medya ve Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Ulusal Kongresi (2011)
 • Monitoring Children’s Rights in Early Childhood, Bernard van Leer Foundation Early Childhood Matters (2009)
 • Manual on Implementing the Framework for the Child Rights Indicators in Early Childhood (2009)

Çeviriler

 • Çocuk Hakları için Ağ Kurma Çalışmaları Hükümet Dışı Kuruluşlar (HDK) İçin Klavuz
 • Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Sunmak İsteyen Kuruluşlar (HDK) İçin Klavuz– Gözden Geçirilmiş Metin 1998
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2001 – 2006
  • Eğitimin Amaçları
  • Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılmasındaki ve orunmasındaki Rolü
  • HIV/AIDS ve Çocuk Hakları
  • Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında Ergen Sağlığı ve Gelişimi
  • Çocuk Hakları Sözleşmesi Genel Uygulama Önlemleri
  • Refakatsiz ve Ayrılmış Çocuklarla İlgili Olarak Menşe Ülkeleri Dışında
  • Genel Uygulama Önlemleri
  • Çocuk Haklarının Erken Çocukluk Döneminde Yaşama Geçirilmesi
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2006 – 2008
  • Erken çocuklukta çocuk haklarının uygulanması
  • Çocukların fiziksel cezalardan veya cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı
  • Engelli çocukların hakları
  • Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2009 – 2011
  • Yerli halklara mensup çocuklar ve Sözleşme’de yer alan hakları
  • Çocuğun katılım hakkı
  • Çocuğun şiddetin her türünden masun olma hakkı
 • Çocuk Haklarının İzlenmesi: Yerel Kuruluşlar için Araç Seti (Kanada Çocuk Hakları Koalisyonu)
 • Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Veren Hükümet Dışı Kuruluşlar için Kılavuz
 • BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhuş ve Çocuk Pornografisi İhtiyari Protokolü’nün Uygulanması konulu Rapor sunmak isteyen HDKlar için Rehber
 • Çocuklara Danışmada Asgari Standartlar
 • Değişimin Özneleri Olarak Çocuklar: Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Periodik Raporlanmasında Çocuk Katılımına İlişkin Kılavuz
 • BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Sunan Hükümet Dışı Kuruluşlar için Çocuklara Yönelik Şiddete dair Rapor Yazma Kılavuzu
 • Çocukların Danışma Süreçlerine Katılımı Elkitabı
 • Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’yi Kullanma ve Savunuculuk Rehberi
 • Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum No: 12 (2009) Çocuğun Dinlenilme Hakkı
 • Araç Setleri Planlama, İzleme, Değerlendirme ve Etki Değerlendirilmesi Çalışmaları için Pratik Bir rehber
 • Cocuklar için Doğru Olanı Yapmak: Uygulayıcılar için Çocuk Hakları Programlaması)
 • Çocukların Gelişen Kapasiteleri – Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de çocuk katılımı ile ilgili hukuki yapı
 • Avrupa Konseyi – Çocukların Şiddetten Korunması Bütüncül Ulusal Stratejiler için Politika Kılavuzu
 • Avrupa Konseyi Çocuk Dostu Adalet Kılavuzu
 • Çocuklara fiziksel ceza uygulamasının ortadan kaldırılması: Sorular ve Yanıtlar (Avrupa Konseyi)
 • Kayıt dışı! Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir Rehber (Avrupa Konseyi)