Uluslararası Çocuk Kaçırma Olaylarında 476 Dosyaya Bakıldı

18 Agustos 2009

ANKARA (CİHAN) 05.08.2009
Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 2008 yılı itibariyle çeşitli suçlardan dolayı bin 461 yabancı uyruklu şahıs tutuklanırken, bin 90 kişi de tahliye edildi. Yurtdışındaki 18 sanığın Türkiye’ye iadesi yapılırken; Türkiye’den yurtdışına ise 6 sanığın iadesi yapıldı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC), İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa Konseyi, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), Malî Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası kuruluşların milletlerarası ceza hukuku ve özellikle sınıraşan örgütlü suçlar, karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile yolsuzlukla mücadele alanındaki çalışma ve toplantılara uzman düzeyinde katılım sağlanıyor.

Adalet Bakanlığı, uluslararası ilişkiler kapsamında hukukî ve cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma, suçluların iadesi, hükümlülerin nakli, nafaka alacaklarının tahsili ve çocuk kaçırmanın hukukî yönlerine ilişkin işlemleri karşılıklılık ilkesi ve taraf olunan ikili veya çok taraflı uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütüyor.

Bu doğrultuda, 2008 yılı itibariyle haklarında iade işlemi gerçeklestirilen sanık sayıları şöyle: Yurtdışından Türkiye’ye 18 sanığın iadesi yapılırken; Türkiye’den yurtdışına 6 sanığın iadesi yapıldı. Hükümlülerin nakli çerçevesinde ise yurtdışından Türkiye’ye nakledilen hükümlü sayısı 46 iken; Türkiye’den yurtdışına nakledilen hükümlü olmadı. Türkiye’de bin 461 yabancı uyruklu şahıs, çeşitli suçlardan dolayı tutuklanırken; bin 90 kişi de tahliye edildi.

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA OLAYLARINDA 476 DOSYAYA BAKILDI

‘Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi’nin uygulanmasında ‘merkezî makam’ görevi ise Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getiriliyor. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile yerine getirilen ‘Çocuk Kaçırma Dosyaları’na ilişkin veriler de şöyle:

Yabancı ülke talepleri 412, Türkiye’nin talepleri 64 olmak üzere 2008 yılında uluslararası çocuk kaçırma olaylarıyla ilgili toplam 476 dosya işleme konuldu.

Türkiye’den 30, yabancı ülkeden 146 olmak üzere toplam 176 başvuru halen devam ediyor. Çocuk kaçırma dosyalarında gönüllü çözümlerde ise 14 tane Türkiye’nin talebi, 191’i yabancı ülkenin talebi olmak üzere toplam 205 dosya çözüme kavuştu. Mahkeme kararıyla da 5’i Türkiye’nin talebi olmak üzere 53 dosya karara bağlandı. 15’i Türkiye’den olmak üzere toplam 42 dosya ise ‘sözleşmeye uygun olmayan’ başvurular kategorisinde değerlendirildi.

Nafaka alacaklarına dair Birleşmiş Milletler ve Lahey Sözleşmesi gereğince nafaka alacaklarının tahsili konusundaki işlemler Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilirken; 2008 yılında yabancı ülkelerden Türkiye’ye 81 nafaka talebi oldu. Türkiye’den yabancı ülkelere yöneltilen nafaka talepleri ise 13 olarak gerçekleşti.

http://yenisafak.com.tr/Gundem/?t=05.08.2009&c=1&i=203062