Türkiye’nin İşçi Hakları Sicili Kötü

22 Şubat 2012

 

Bianet / 22.02.2012

 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Dünya Ticaret Örgütü’ne sunduğu raporda, Türkiye’de dört kadından birinin resmi iş gücüne dahil olduğunu, çocuk işçilerin yüzde 41’inin tarlalarda çalıştığını belirtti.

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Kurulu’da Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Türkiye’nin uluslararası düzeyde kabul edilen temel çalışma standartlarını ihlal ettiğini belgeleyen bir rapor sundu.

 

21- 23 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan toplantıda Türkiye’nin uluslararası ticaretteki yeri, dış ticaret rakamları ve büyüme oranları görüşülecek.

 

Ekonomi Bakanlığı heyetinin katıldığı toplantıda, ITUC’nin sunduğu rapora göre, Türkiye’nin  uluslararası düzeyde kabul edilmiş çalışma standartlarını ihlal ediyor; kadın emeği, çocuk işçiliği ve sendikal haklar konusunda da geride.

 

Sadece yüzde 5,4’ün toplu sözleşme hakkı var

 

Raporun özetinde şu noktalara değinildi:

 

* Türkiye, işçi hakları konusunda aşırı kötü bir sicile sahip, hükümet ve işveren kaynaklı baskı kurbanlarının sayısı artmaya devam ediyor.

 

* Sendikal örgütlenme özgürlüğünün önündeki ağır kısıtlamalar, üye sayıları üzerindeki hükümet manipülasyonu, işçilerin sendikalara üye olmaları veya sendika kurmalarının önündeki yaygın tehdit ve baskı nedeniyle işçilerin sadece yüzde 5.4’ü toplu sözleşme güvencesinden faydalanmaktadır.”

Sendikacılar tutuklu

 

* Sendikacıların uzun süren ve cezaya dönüşen mahkeme süreçleri, son olarak 15 kadın sendikacının tutuklanması ve sendika merkezlerinin polis tarafından basılmasıyla sürüyor. Pek çok sendikacının tutukluluk halleri devam ediyor. Barışçıl sendika gösterileri sıklıkla şiddete maruz kalıyor.

 

Dört kadından biri resmi iş gücüne dahil

 

* Erkeklere göre daha düşük ücretler alan kadın işçiler özellikle emek yoğun alanlarda çalışıyorlar. Tarımda ve kayıt dışı istihdamda çalışan kadınlar çok düşük ücretler alıyor ve neredeyse hiçbir soysal güvenlik hakkına sahip değiller. Her dört kadından yalnızca biri resmi iş gücüne dahil.

 

Çocuk işçilerin yüzde 41’i tarlalarda

 

* Çocuk işçilerin yüzde 41’i yetersiz sosyal güvenlik önlemleriyle tarlalarda çalışıyor. Şehirlerde pek çok çocuk sokaklarda çalışıyor. İnsan kaçakçılığı sonucunda fuhuşa, dilenciliğe ve adi suçlara zorlanıyorlar.

 

Raporun ingilizce metninin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

Cenevre – BİA Haber Merkezi

22 Şubat 2012, Çarşamba