Türkiye’nin İnsan Hakları Evrensel Periodik İncelemesi

29 Ocak 2015

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, BM üyesi her ülkenin insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için göstermiş olduğu performansı incelemek ve bu yolla insan hakları durumunu dünyanın her köşesinde iyileştirmek amacıyla 2006 yılında verdiği 60/251 no’lu kararla Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ/UPR) adıyla bir izleme mekanizması oluşturdu. Bu mekanizma aracılığıyla Birleşmiş Milletler üyesi 193 Devletin tümü, 2008-2011 yılları arasında insan hakları performansları ile ilgili olarak değerlendirildiler. Dört yıllık dönemler halinde işleyen EPİ 2012 yılında ikinci dönem değerlendirmelerine başladı. Türkiye’yle ilgili ilk inceleme, Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubu’nun 3-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 8. oturumda yapıldı. 25 BM üyesi ve 29 gözlemci devletin katıldığı Türkiye EPİ değerlendirmesi, Çalışma Grubunun 12 Mayıs 2010 tarihli raporu ile tamamlandı. (İHOP tarafından Türkçeye çevrilen bu raporlara buradan ulaşabilirsiniz.)

Türkiye’nin ikinci dönem değerlendirilmesi 27 Ocak 2015’te 21. Oturumda gerçekleşti.

Bu oturum için hazırlanan STK ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti raporlarına ve Türkiye’nin çocuklar ile ilgili kabul ettigi tavsiyelere ve tüm tavsiyeleri içeren rapora buradan ulaşabilirsiniz:

Türkiye’nin çocuklar ile ilgili kabul ettigi tavsiyeler derlemesi 29 Ocak 2015 (İngilizce, Türkçe’si yakında eklenecek)

Download (PDF, 57KB)

Tüm tavsiyeleri içeren rapor (son taslak, İngilizce, Türkçe’si yakında eklenecek)

Download (PDF, 299KB)

Uluslararası Çocuk Merkezi’nin (ICC) Raporu (İngilizce)

Download (DOCX, 148KB)

ICC’nin üyesi olduğu Çocuklara Fiziksel Cezalandırmayı Sonlandırma Küresel İnsiyatifi’nin Raporu (İngilizce)

Download (DOCX, 56KB)

Türkiye Evrensel Periyodik İnceleme Paydaş Raporu (Türkçe)

Download (PDF, 348KB)

Türkiye Evrensel Periyodik İnceleme Paydaş Raporu (İngilizce)

Download (PDF, 356KB)

Türkiye’nin Devlet Raporu (Türkçe)

Download (PDF, 422KB)

Türkiye’nin Devlet Raporu (İngilizce)

Download (PDF, 400KB)