Türkiye’nin Gençlik Profili

20 Mart 2012

 

TÜRKIYE’NİN GENÇLIK PROFILI

 

Türkiye’nin Gençlik Profili” adlı çalışma, Türkiye’deki gençlik politikalarına katkı sunmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Türkiye’deki 15–29 yaş aralığındaki 10.174 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
• Çalışma; gençlerin barınma durumları, sosyal güvenlik durumları, yabancı dil bilme ve yurtdışına çıkma durumları, boş zaman etkinlikleri, beğenileri, zararlı alışkanlıkları, spor yapma durumları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)’ından beklentilerini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye’deki gençlerin
yaşam kalitelerini belirleyen birçok etken üzerinde durulmuş ve uygun görülen hususlarda dünya gençliğinin deneyimleriyle kıyaslama yapılmıştır. Bu haliyle çalışma, şu ana kadar, Türkiye’de gençlere dönük yapılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşımaktadır.
• Dünyada gençlere yönelik politikaların pek çoğunda olduğu gibi, Türkiye’de de şu ana kadar yürütülen gençlik politikalarında daha çok sorun odaklı bir yaklaşım görülmektedir. Bununlabirlikte, son yıllarda bu tutumda bir değişim yaşanmakta ve bu değişim kendisini politikalarda hissettirmektedir. Son
yıllardaki hükümet politikalarına bakıldığında, gençlere yönelik  politikalar; sorun çözme odağından gençlerdeki potansiyeli değerlendirme yönüne evrilmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya verdiği önem, 2011 yılı itibariyle 61. Hükümet döneminde de devam etmiş ve yeni dönemde gençlik politikalarının daha etkin bir şekilde yapılması ve gençlere dönük hizmetlerin artırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kurulmuştur.
• GSB’nin kurulmuş olması gençlere verilen önemi ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte, GSB’nin gençlere yönelik politikalarını yönlendirecek verilerin eksikliği görülmektedir. Gençler için planlama yapılırken, kanıta ve veriye dayalı politikaların geliştirilmesi, oldukça önemlidir.
• 2011 Aralık itibariyle, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye’de toplam nüfusun yarısı 29,7 yaşından küçüktür. Türkiye’nin, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla oldukça genç bir nüfusa sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda etkili gençlik politikalarının Türkiye açısından ne derece önemli
olduğu görülmektedir. Buna rağmen, Türkiye’de gençlik ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Özellikle, gençlerin beğenileri ve beklentileri ile gençlere sunulan hizmetlere dönük çalışmalar nispeten azdır.

 

SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı

Türkiye’nin Gençlik Profili Raporu