Türkiye’nin Çocuk Hakları Alanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İctihat Kararları

1 Eylül 2014

CRIN ve ICC, Avrupa Konseyi’nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çocuk hakları ile ilgili ictihat hukuku veri tabanını kullanarak, Türkiye aleyhine çocuk hakları alanında açılmış 45 vakayı tespit etmiş ve sınıflandırmıştır. En sık rastlanan çocuk hakları ihlalleri iddiaları, çocuk adalet sistemi ile ilgili olup, daha sonra velayet, kolluk gücünün kötü muamelesi ve cezasızlık, babalık davası, sağlık, din eğitimi, ayrımcılık ve ihmal davalarıdır.

Aşağıda davaların temaları açısından bir sınıflandırma ve açılan davaların sayıları hakkında bilgiyi ve
daha sonra her bir dava için özet bir açıklama sunulmuştur. Vakalara yenileri eklendikce dosya güncellenecektir:

Türkiye’nin Çocuk Hakları Alanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden İctihat Kararları 

Download (PDF, 508KB)