“Türkiye’de Çocuk Hak Sahibi Birey Olarak Görülmüyor”

20 Kasım 2013

Bianet / 20.11.2013

Gündem Çocuk Derneği’nden Ezgi Koman Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, çocuğu toplumsal yaşamda hak sahibi bir birey olarak görmeyen toplumsal algının çocukları her türlü istismara açık hale getirdiğini anlattı.
Atlas Sibel ARSLAN

İstanbul – BİA Haber Merkezi

Gündem Çocuk Derneği’nden Ezgi Koman Türkiye’de her bölgede oldukça yaygın olan çocuk evliliklerinin da toplumsal cinsiyet ve çocukluk algısıyla yakından ilgili olduğunu belirtti.

Koman bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu ve uluslararası standartlara göre 18 yaş altında yapılan tüm evliliklerin cinsel istismar olarak kabul edildiğini hatırlattı.

“Ne yazık ki çocuk evlilikleri özellikle kız çocuklar açısından sağlık hakkı, eğitim hakkı ihlali gibi pek çok hak ihlaline neden olurken özellikle çocuk yaştaki gebelikler sebebiyle de yaşam hakkı ihlaliyle de sonuçlanabiliyor.”

Devletin bu konuda açık ve net bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayan Koman 18 yaş altındaki evliliklerin yasaklanması ve suç sayılmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’de çocuk algısı

Koman kanunların uygulanmasının ve yargı kararlarının da yetersiz olduğunu anlatırken birçok davada çocukların istismarıyla ilgili verilen kararların başlı başına birer hak ihlali olduğunu dile getirdi.

Koman Türkiye’de çocukların çeşitli şekillerde istismar edildiğini de söyledi.
“Fiziksel olarak, cinsel olarak ekonomik olarak, duygusal olarak…
“Bütün bu istismarların sebebi elbette birbirleriyle ilgili ve çok bileşenli. Ama her birini kesen en önemli sebep Türkiye’deki çocuk algısı.
“Türkiye de çocuk hem ailede hem toplumsal yaşamda, hem de kamu tarafından hak sahibi bir birey olarak görülmüyor. Ya ailenin ya da devletin sahip olduğu; ya masum ve melek ya da tehlikeli ’terörist‘ olarak tanımlanıyor.

“Bu da çocuğun haklarını ve özgürlükleri gözardı ederek değersizleşmesine sebep oluyor ve her türlü istismara açık ediyor.”

Çocuk istismarına yönelik haberlere de değinen Koman çocuk haberlerini medyanın da toplumdan farklı bir şekilde ele almadığını, çocuğun medyada çoğunlukla haberin nesnesi olarak yer bulduğunu ifade etti. (ASA/YY)