Türkiye kadın hakları raporunu 20 Temmuz’da CEDAW Komitesi’ne Genevre’de sunuyor

6 Temmuz 2010

Türkiye’nin Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi çerçevesinde Sözleşmenin izleme organı olan Komite’ye sunduğu altıncı ilerleme raporu 20 Temmuz 2010 tarihinde Komite ve Türkiye devlet yetkilileri arasında yapıcı diyaloğa açılıyor.

Türkiye’nin altıncı ilerleme raporu

Komite’nin rapordaki bilgiler ışığında sorduğu sorular

Bu sorulara Türkiye’nin verdiği yazılı yanıtlar

Türkiye’nin delegasyon listesi

Sivil Toplum Örgütü Raporları:

Kurdish Human Rights Project

The Coalition for the Partial Preliminary Evaluation Report

Federation of Women Associations of Turkey

NGO Forum on CEDAW and Women’s Platform on the Turkish Penal Code