Türkiye, gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı çerçevesinde ikinci raporunu Avrupa Sosyal Komitesi’ne sundu

6 Mart 2010

Türkiye iki yıl gecikmeli olarak Avrupa Sosyal Komitesi’ne raporunu sundu. Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Turkey2_en.pdf

Türkiye’nin gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı çerçevesinde verdiği ilk rapora da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Turkey1and15_en.pdf

Avrupa Sosyal Şartı Komitesi’nin Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

ASHK Türkiye Kararı 2012