Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı(TEPAV)’ın kadınların aldığı sağlık hizmetleri ile ilgili araştırması

27 Şubat 2014

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı(TEPAV)’ın kadınların aldığı sağlık hizmetleri ile ilgili araştırmasının ergen gebelikler bölümü aşağıda yer almaktadır.
1. Çocuk yaşta gönüllü ve/veya zorla yapılmış evlilikler sonucu meydana gelen ergen doğurganlıklar Türkiye’de sorun olmaya devam etmektedir. Çocuk yaşta evlilik ve annelik, kız çocuklarının ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkilemenin yanı sıra, çocukların sosyal ve ekonomik durumlarını, eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını ve istihdama katılımlarını da olumsuz etkilemektedir. Çocuk anneliği sorununa bakarken mümkün olduğunca “gelenek” söyleminin dışında değerlendirmek ve ekonomik yoksunluk, göç ve kız çocuklarının bedenleri üzerinde kurulan kontrol ve denetim üzerinden yaklaşmak yararlı olacaktır.

Bu çerçevede iki göstergeye bakılmıştır: toplam doğumlar içinde 19 yaş altı doğurganlık oranı (bir ilde yapılan doğumların kaçı ergen yaşta kız çocukları tarafından yapılmış) ve 15-19 yaş arası ergen doğum oranı (15-19 yaş arasındaki kız çocuklarının kaçı çocuk doğurmuş).

Toplam doğumlar içinde 19 yaş altı doğurganlık verilerine bakıldığında Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha yüksek düzeyde seyrettiği görülmektedir. En yüksek ergen oran Niğde’de görülmektedir. Niğde’yi, Nevşehir (141,94/binde), Kars (141,86/binde), Ağrı (139,51/binde), Muş (135,85/binde), Iğdır (127,18/binde), Ardahan (125,79/binde) izlemektedir.

Toplam doğumlar içinde 19 yaş altı doğurganlıkta Edirne dikkati çekmektedir. Diğer göstergelerde iyi durumda olan Edirne’de toplam doğumlar içinde 19 yaş altı ergen doğurganlık binde 110,57’dir. Bu durum Edirne’de Roman nüfusun yoğun olması ve Romanlarda erken yaşta anneliğin (babalığın da) yaygın olması ile açıklanabilir.

Toplam doğumlar içinde ergen doğurganlık oranının en düşük olduğu il binde 35,88 ile Tunceli’dir. Trabzon (38,87/binde), Rize (45,25/binde), Bolu (46,19/binde), İstanbul (48,65/binde) ve Eskişehir (51,27/binde) Tunceli’yi takip etmektedir.

2. 15-19 yaş aralığında ergen doğum oranının en düşük olduğu il Tunceli’dir (binde 11,46). Tunceliyi, binde 12,95 ile Trabzon ve binde 14,16 ile Rize izlemektedir.

15-19 yaş arası ergen doğum oranının en yüksek olduğu iller binde 75,77 ile Ağrı, binde 67,04 Kars ve binde 66,51 ile Muş’tur. Yine Orta Anadolu’da bu rakamlar oldukça yüksek düzeyde seyretmektedir. Niğde binde 56,68; Nevşehir binde 53,59 ve Aksaray binde 50,05 ile 15-19 yaş arası ergen yaşta doğurganlığın yüksek olduğu diğer illerdir.

 

 

iller 15-19 yaş ergen doğurganlık oranı En kötüden en iyiye
Ağrı 75.77 1
Kars 67.04 2
Muş 66.51 3
Van 60.34 4
Bitlis 60.03 5
Siirt 59.66 6
Kilis 57.50 7
Niğde 56.68 8
Kahramanmaraş 56.62 9
Iğdır 56.45 10
Nevşehir 53.59 11
Gaziantep 50.86 12
Aksaray 50.02 13
Hatay 48.04 14
Şırnak 47.23 15
Şanlıurfa 46.69 16
Yozgat 45.27 17
Afyon 43.55 18
Mardin 43.37 19
Ardahan 43.29 20
Kayseri 41.15 21
Çorum 39.98 22
Batman 39.85 23
Erzurum 39.78 24
Diyarbakır 39.22 25
Osmaniye 38.44 26
Tokat 36.66 27
Bingöl 35.76 28
Sivas 34.92 29
Konya 34.20 30
Çankırı 33.80 31
Kırıkkale 33.46 32
Karaman 32.98 33
Bartın 32.92 34
Adana 32.56 35
Kırşehir 32.13 36
Uşak 31.67 37
Edirne 31.55 38
Ordu 31.53 39
Aydın 29.54 40
Manisa 29.12 41
Bayburt 29.02 42
Düzce 28.81 43
Hakkari 28.66 44
Burdur 28.47 45
Samsun 28.01 46
Adıyaman 28.00 47
Mersin 27.45 48
Kütahya 26.61 49
Amasya 26.18 50
Ankara 25.63 51
Sakarya 25.48 52
Kastamonu 25.28 53
Sinop 25.14 54
Tekirdağ 25.14 55
Elazığ 24.77 56
Balıkesir 24.74 57
Antalya 24.52 58
Muğla 24.21 59
Zonguldak 24.16 60
Denizli 24.16 61
Erzincan 22.69 62
Kocaeli 22.63 63
Izmir 22.26 64
Çanakkale 22.06 65
Malatya 21.69 66
Giresun 21.06 67
Bursa 20.84 68
Isparta 20.78 69
Istanbul 20.56 70
Artvin 20.38 71
Bilecik 19.75 72
Kırklareli 19.63 73
Karabük 18.65 74
Yalova 18.56 75
Gümüşhane 18.39 76
Eskişehir 15.76 77
Bolu 15.11 78
Rize 14.16 79
Trabzon 12.95 80
Tunceli 11.46 81

 

 İller Toplam doğumlar içinde Ergen doğurganlık  19 yaş altı(binde) En kötüden en iyiye
Niğde 146,71 1
Nevşehir 141,94 2
Kars 141,86 3
Ağrı 139,51 4
Muş 135,85 5
Yozgat 135,68 6
Iğdır 127,18 7
Ardahan 125,79 8
Van 123,81 9
Bitlis 123,48 10
Kilis 121,85 11
Kahramanmaraş 120,42 12
Siirt 119,49 13
Çorum 116,71 14
Aksaray 115,25 15
Kırıkkale 112,30 16
Afyon 111,88 17
Tokat 111,52 18
Edirne 110,57 19
Kırşehir 108,48 20
Hatay 101,25 21
Bartın 101,21 22
Sivas 99,22 23
Erzurum 97,73 24
Kayseri 97,69 25
Çankırı 96,35 26
Gaziantep 95,9 27
Mardin 95,38 28
Ordu 95,31 29
Karaman 92,64 30
Batman 89,79 31
Bingöl 89,51 32
Uşak 89,09 33
Aydın 88,91 34
Osmaniye 88,46 35
Şırnak 88,26 36
Burdur 87,71 37
Konya 87,26 38
Samsun 87,04 39
Diyarbakır 85,7 40
Adana 82,94 41
Bayburt 82,89 42
Sinop 82,43 43
Amasya 81,57 44
Manisa 81,03 45
Balıkesir 79,99 46
Şanlıurfa 78,63 47
Düzce 78,39 48
Kütahya 78,09 49
Kastamonu 75,94 50
Hakkari 74,04 51
Erzincan 73,07 52
Mersin 72,42 53
Sakarya 69,74 54
Çanakkale 68,56 55
Kırklareli 68,27 56
Denizli 68,2 57
Zonguldak 68,06 58
Adıyaman 67,79 59
Giresun 67,72 60
Elazığ 67,42 61
Ankara 67,21 62
Artvin 66,10 63
Tekirdağ 64,08 64
Gümüşhane 63,44 65
Izmir 63,2 66
Muğla 62,6 67
Isparta 61,6 68
Antalya 59,54 69
Karabük 59,01 70
Malatya 58,91 71
Bilecik 57,73 72
Yalova 56,23 73
Kocaeli 54,06 74
Bursa 52,96 75
Eskişehir 51,27 76
Istanbul 48,65 77
Bolu 46,19 78
Rize 45,25 79
Trabzon 38,87 80
Tunceli 35,88 81