Türkiye, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’ne taraf oluyor

4 Haziran 2010

Sanal ortamda işlenen suçlarda uluslararası işbirliği imkânı sunacaksözleşme sanal suçlara ağırcezalar getiriyor
Milliyet, 3 Haziran 2010

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan ve 1 Temmuz 2004’te yürürlüğe giren Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi’ne çok yakında imza atacağını açıkladı. Böylece Türkiye, sanal ortamda işlenen suçlarda uluslararası işbirliği imkânı kazanacak.
Çocuk pornografisi, sahtekârlık, terör, bilişim ortamına müdahale gibi suçlarla, sözleşmeye imza koyan 43 ülkeyle birlikte mücadele edilecek. Milliyet’e konuşan Bakan Binali Yıldırım, şu bilgileri verdi:
Sözleşme, uluslararası alanda bilişim suçları konusunda, devlet nezdinde en kapsamlı sözleşme. Sözleşmeyle, sanal ortamda işlenen suçların tanımı, tasnifi ve yeknesaklığın sağlanması kurallara bağlanıyor. Ortak suç tanımı ve ortak ceza politikası, toplumun bilişim suçlarına karşı etkin korunması, soruşturma yöntemlerinin ortak belirlenmesi, bilişim suçlarında uluslararası işbirliği sözleşmeyle sağlanıyor. Sanal suç doğası gereği uluslararası ilişkiyi gerektiriyor. Ulusal mevzuat ne kadar gelişmiş olursa olsun, sanal suçlarla etkin mücadele sağlayamıyor. İmzalanmasıyla birlikte sözleşme iç hukuk metni niteliğine kavuşuyor.”

Hackerlara ciddi yaptırım
Sözleşmenin imzalanmasının ardından, Türkiye, sözleşmede öngörülen düzenlemeleri yaşama geçirecek. Şu kurallar da iç hukuk düzenlemesi niteliği taşıyacak:
–  Bir bilgisayar sisteminin tamamına veya bir kısmına haksız biçimde erişenlere karşı yasal önlem alınacak.
–  Kamuya açık olmayan bilgisayar verilerinin iletimine yapılacak müdahaleler, sisteme girme eylemleri suç olarak tanımlanacak.
–  Bilgisayar verilerinin tahrip edilmesi, silinmesi, bozulması, değiştirilmesi, erişilmez kılınması suç sayılacak.
–  Bilgisayar verilerine yeni veri eklenmesi, bunların başka yerlere iletilmesi, silinmesi, bozulması, değiştirilmesi, sistemin işlemesinin engellenmesi, değiştirilen verilerin orijinal bilgisayar verileriymiş gibi gösterilmesi yaptırıma bağlanacak.
–  Bu amaçlarla üretilen, kullanılan cihaz ve yazılımlar, bilgisayar şifreleri, erişim kodlarının bulundurulması, ithali, yayılması da suç sayılacak.

SAHTEKÂRLIK SUÇU
–  Sahtekârlık yoluyla kendisi veya bir başkasına haksız maddi menfaat sağlamak amacıyla, bilgisayar verilerine herhangi bir şekilde yeni veriler ekleme, değiştirme, silme veya erişilemez kılma; bir bilgisayar sisteminin işleyişine herhangi bir şekilde müdahale etme ağır biçimde cezalandırılacak.
–  Telif haklarının ihlali niteliğindeki eylemler, bilgisayar sistemi aracılığıyla yapıldığında “siber suç” sayılacak.

ÇOCUK PORNOSUNA CEZA
Çocuk pornosuyla ilgili şu eylemlere ağır cezaların verilmesi sağlanacak.
–  Bilgisayar sistemi üzerinden dağıtmak amacıyla çocuk pornografisi üretmek,  dağıtmak, yaymak.
–  Kişinin, kendisi ya da başkası için çocuk pornografisi temin etmesi.
–  Müstehcen bir eyleme reşit olmayan bir  kişinin katılımı ve reşit görünmeyen bir kişinin katılımı çocuk pornografisi sayılacak.