Türkiye, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’ni onayladı.

26 Eylül 2011

26.09.2011

Türkiye’nin onayladığı sözleşmeye göre, çocukların cinsel sömürüsü ve istismarını engellemek için mücadele edecek, cinsel saldırıya maruz kalan çocukların haklarını koruyacak, cinsel sömürü ve istismarına karşı ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirecek. Sözleşmede yer alan hükümlerin etkin uygulanması için özel gözetim mekanizması kurulacak. Yasal düzenleme ve diğer tedbirler alınacak. İlk ve ortaöğretimde cinsel sömürü ve istismar riskleri ve kendilerini koruma yollarına ilişkin bilgi edinmeleri sağlanacak, medyada çocukların cinsel sömürü ve istismarı ile ilgili uygun bilgi sağlanması teşvik edilecek.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110910-4.htm

10 Eylül 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28050
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
Karar Sayısı : 2011/2060
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25/10/2007 tarihinde Lanzarote’de imzalanan ve 25/11/2010 tarihli ve 6084 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Sözleşmenin eklerini görmek için tıklayınız:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/09/20110910-4-1.pdf