Türkiye 23-24 Şubat 2009 tarihinde BM Irk Ayrımcılığı Komitesi ile görüşüyor

6 Şubat 2009

Türkiye’nin BM Irk Ayrımcılığını Önleme Sözleşmesi gereği verdiği ilk rapor

Rapora istinaden Sözleşmenin izleme organının soruları

Sorulara istinaden Türkiye’nin verdiği yanıtlar

23-24 Şubat Türkiye ve Sözleşmenin izleme organı arasındaki yapıcı diyalog sonucu Komite’nin sonuç gözlemleri ve sonuç gözlemlerine ek

Sivil toplum örgütlerinin raporları

European Roma Rights Centre and Edirne Roma Association

Kurdish Human Rights Project

Minority Rights Group International