Türkiye, 1-19 Kasım 2010 tarihleri arasında BM İşkenceyi Önleme Komitesi’ne rapor sunuyor

6 Temmuz 2010

Türkiye, 1-19 Kasım 2010 tarihleri arasında BM İşkenceyi Önleme Komitesi’yle üçüncü ilerleme raporu üzerinden yapıcı diyaloğa giriyor.

Türkiye’nin üçüncü raporu

daha fazla bilgi için: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats45.htm