“Televizyonu yakın izlemek gözü bozmaz”

2 Eylül 2011

DHA / 02.09.2011

Samsun’da Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nurcan Gürkaynak, her üç çocuktan birisinde göz kusurunun bulunduğunu söyledi.

Toplumda halen ‘Televizyonu yakından seyreden çocuğun gözü bozulur’ şeklinde yanlış bir inanış olduğunu belirten Opr. Dr. Gürkaynak, “Televizyonu yakın izlemek gözü bozmaz. Gözü bozuk olan çocuk iyi görmek için televizyonu yakından izlemek ister” dedi.

Samsun’da özel bir hastanede görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nurcan Gürkaynak, göz kusurunun toplumda sıkça görülen bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Myopi (Uzağı görememe), Hipermetropi (Hem yakını hem uzağı görememe) ve Astigmatizma’nın (Bulanık görme) her üç çocuktan birinde görüldüğünü belirten Opr. Dr. Gürkaynak, “Hastalar genelde gözlerindeki kusurun farkında değil. Göz yorgunluğu, göz sulanması, göz kırpması, baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarda tesadüfen bu sorun tespit ediliyor” diye konuştu.

Özellikle çocukların küçük yaşta göz muayenesinin yapılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Gürkaynak, “Göz kusurları zamanında tedavi edilmediği zaman küçük çocuklarda ileride göz tembelliği sorunu oluşmasına neden olabilir. Bu tembellik için de çok farklı bir tedavi yöntemi uygulamak gerekiyor. Bu da hasta için çok sıkıntılı bir durum oluyor. Özellikle çocuk kendini ifade etmeye başladığı dönemle birlikte göz muayenesine başlanması gerekir. Okul öncesinde tarama yapılmalı ve gerekiyorsa çocuk gözlük kullanmaya başlanmalı ki okul döneminde bir sorun yaşamasın” dedi.

Gözlük kullanmanın göz kusurlarını tedavi etmediğini, gözlüğün kişinin iyi görmesini sağlayan bir araç olduğunu söyleyen Opr. Dr. Nurcan Gürkaynak, “Gözlüğün hiçbir zaman tedavide bir etkisi yok. Hastanın iyi görmesini sağlayarak tembellik oluşmasını önler sadece. Gözlük kullanarak göz kusurunun tamamen ortadan kalkması mümkün değildir. Ayrıca dinlendirici gözlük diye bir şey de yoktur. Doktor kişinin gözünde küçük de olsa bir bozukluk olduğu için gözlük verir” dedi.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)