TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun son gündemi

16 Mayıs 2012

 

Haber 7 / 16.05.2012

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bugünkü toplantısında ”Temel hak ve özgürlükler” ana başlığı üzerinde çalıştı.

Temel hak ve özgürlükler ana başlığı altında ”Temel ilkeler” yer aldı. Temel ilkeler ise ”Kişi hak ve özgürlükleri”, ”Siyasi hak ve özgürlükler”, ”Sosyal ve ekonomik haklar” olarak sıralandı.

Bu bölüm arasında; insan onuru, yaşam hakkı, çocuk hakları, işkence, eziyet ve kötü muamele yasağı, zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, insan hayatının gizliliği ve korunması, kişisel bilgi ve verilerin korunması, konut dokunulmazlığı, haberleşme özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, din ve inanç özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalara dair esaslar, sığınma hakkı, seçme, sosyal güvenlik hakkı, konut ve barınma hakkı, sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarının da yer aldığı 41 madde bulunuyor.

Bu maddelerden din ve inanç özgürlüğü başlığında, ”vicdani red hakkı, kimlik hakkı, kültürel haklar, anadili kullanma hakkı”; vatandaşlık başlığına ise ”Türk vatandaşlığı, Türkiye vatandaşlığı” önerileri yer alıyor.

Toplantıda, CHP, komisyonun 3 gün aralıksız çalışmasının zor olduğunu belirterek, birer gün çalışması önerisi getirdi.

Kaynak: AA