Şırnak Barosu’ndan ‘Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü’ Açıklaması

25 Kasım 2013

www.marasgundem.com / 25.11.2013

Şırnak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

– Şırnak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Şırnak Barosu avukatlarından Fazilet Taştan, töre ve namus cinayetleri adı altında yapılan şiddetleri kınadıklarını söyledi. Suçlunun mağdur ilan edildiğini aktaran Av. Taştan, son 5 yılda kadın cinayetlerinin yüzde 30 arttığını kaydetti. Av. Taştan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılında, 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ ilan edilmiştir. Bu tarih kadına yönelik şiddet konusunun gündeme gelmesi, tartışılması, farkındalık yaratılması ve bu şiddetin önüne geçmek için mücadele etmek açısından önemli bir yere sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü kadına yönelik şiddeti, ‘Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarlarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış’ şeklinde tanımıştır. Bu tanıma daha sonra ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakarak uygulanan ekonomik şiddette dahil edilmiştir. BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’ne göre, kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, ‘bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen’ şiddettir. Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi, ön sözünde kadınlara yönelik şiddeti, ‘erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinin tarihsel bir göstergesi’ ve ‘erkeklerle karşılaştırıldığında kadınları zorla bağımlı bir konuma sokmanın’ çok önemli toplumsal mekanizmalarından biri. Şırnak Barosu olarak bizler, kadının cinsel, fiziksel, psikolojik bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu, kadının insan haklarının temel insan hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadelemi sürdüreceğimizi yüksek sesle ifade ediyoruz” diye konuştu.