Sincan’da Acilen Soruşturma Açılmalı

3 Ocak 2014

Bianet / 03.01.2013

Gündem Çocuk Derneği Sincan Cezaevi’nde 12 çocuğun saldırıya uğraması üzerine yapılan haberlerin ihbar kabul edilmesini istedi, bu tür hak ve ihlallerinin çocuklarda kalıcı ve telafisi zor izler bıraktığını belirtti.

İstanbul – BİA Haber Merkezi

Gündem Çocuk Derneği herkesi çocukların kaldığı tüm kurumları izlemeye ve çocuklar için adalet talebini yükseltmeye çağırdı.

Sincan Cezaevi’nde 12 çocuğa yönelik saldırının ceza infaz kurumlarında çocukların insanlık dışı ve onur kırıcı deneyimler yaşadıklarını gösterdiğini vurgulayan Gündem Çocuk, çocukların karşı karşıya kaldıkları şiddete rağmen devletin bu konuda herhangi bir önlem almadığını ve çocukları koruma yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.
Açıklamada, acil olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmış çocukların nasıl bir muameleye tabi tutulduklarını değerlendirmek üzere başta Sincan Cezaevi olmak üzere çocukların bulunduğu tüm infaz kurumlarının bütüncül bir inceleme ve soruşturmaya tabi tutulması gerektiği de vurgulandı.

Haberler ihbardır

Gündem Çocuk’un çocukların cezaevlerinde maruz kaldıkları şiddetin sona ermesi için önerileri şunlar:

* İnceleme, soruşturma ve ziyaretler Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) standartlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.
* Sincan’da çocuklara kötü muamele ve işkenceyi uygulayanların ve buna göz yumanların da bir an evvel yargılanmaları ve cezasız kalmamaları için bu haberler savcılar tarafından ihbar olarak değerlendirilmelidir.

Bağımsız izleme
Gündem Çocuk’un altını çizdiği talepler ise şöyle:

* Çocukların “çocuk” olduğunun ve bu tür hak ihlallerinin çocukların yaşamında kalıcı ve telafisi çok zor izler bıraktığı unutulmamalı.
* Kapalı kurumlarda bulunan çocukların yaşadıkları il, etnik köken, siyasi olaylarla ilişkilendirme vb. nedenlerden dolayı hak ihlallerine açık hale geliyor olmaları dikkate alınmalı.
* Hak ihlallerinin incelenmesi, araştırılması ve cezalandırılması ile ilgili süreçte çocukların daha fazla örselenmesini ve etiketlenmesini önleyecek bir yaklaşım sergilenmeli,
* Çocukların infaz kurumlarında karşılaşmış oldukları hak ihlallerinin önlenmesi, tespiti ve sorumluların cezasız kalmaması için etkin hak arama ve bağımsız izleme mekanizmaları geliştirilmeli. (YY)