Seçime doğru eğitim: ERG talep ediyor!

30 Mayıs 2011

30.05.2011

http://erg.sabanciuniv.edu/secimedogruegitim

Her bireyin hakkı olan kaliteli eğitim, demokratikleşme ve sürdürülebilir büyüme çabalarını sürdüren Türkiye için en önemli konulardan biri. Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum girişimi olarak ERG, eğitimin öncelikli sorun alanlarını ve bu sorun alanlarına ilişkin taleplerini hazırladığı 5 “infografik”le seçmenlerin ve partilerin dikkatine sunuyor.

İnfografikleri görmek için ilgili resmin üzerine tıklayınız.

1. Eğitime ayrılan kamu kaynakları hala yeterli değil!
ERG, kamu eğitim harcamalarının GSYH’ye oranının 2014’e kadar %6’ya çıkarılmasını talep ediyor.
2. Ortaöğretim sistemi gençleri kaybediyor!
ERG, önümüzdeki dönemde, esnek eşitlikçi ve kaliteli bir ortaöğretim sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor.
3. Eğitim sistemi eşitlikçi değil!
ERG, “dezavantajı giderme”yi amaç edinen, eşitlikçi bir eğitim sistemi talep ediyor.
4. Eğitim sisteminde öğrenme gerçekleşmiyor!
ERG, yaşam becerileri kazandırma odaklı bir eğitim sistemi talep ediyor.
5. Eğitimde haklar gerçekleşiyor mu?
ERG, her çocuğun eğitimde haklarının gerçekleşmesi için mevzuat ve uygulama düzeyinde etkili yöntemlerin alınmasını talep ediyor.