Özel Akşam Liseleri yönetmeliği değişti

11 Agustos 2011

 

NTVMSNBC / 11.08.2011

 

Bu liselere başlama yaşı 16’dan 18’e yükseltildi, derslerin başlama saatleri ise 18.00’den 17.00’ye

düşürüldü.

 

ANKARA – Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikte özel akşam liseleri, ”İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra veya cumartesi-pazar günleri öğretim yapılabilen okullar” olarak tanımlanarak, bu okulların, 18 yaşını bitirmiş olup örgün gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim ve öğretim imkanı sağlamayı” amaçladığı belirtildi.

 

Yönetmelikte, bu okullara başlama yaşı 16’dan 18’e yükseltildi. Bu okullara kayıt yaptırmak isteyenlerin, ilköğretim okulundan mezun ve 18 yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim okullarından ayrılmış olma şartını taşımaları gerekiyor.

Bu okullarda öğretime başlama saati de 18.00’den 17.00’ye düşürüldü. Cumartesi ve pazar günleri ise daha erken saatte de derslere başlanabilecek.

 

Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerin sınavları, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, merkezi sistemle yapılacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu okullara ve e-okul sistemine kayıtlı olan öğrenciler, kayıt oldukları tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine tabi olacak.