‘Ortaöğretim sistemi gençleri kaybediyor’

1 Haziran 2011

NTVMSNBC / 01.06.2011

Her bireyin hakkı olan kaliteli eğitim, demokratikleşme ve sürdürülebilir büyüme çabalarını sürdüren Türkiye için oldukça önemli. Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum girişimi olan ERG, eğitimin öncelikli sorun alanlarını ve bu sorun alanlarına ilişkin taleplerini hazırladığı 5 “infografik”le seçmenlerin ve partilerin dikkatine sunuyor.

İSTANBUL – Nüfusunun % 45’i 25 yaş altında bulunun bir ülke olarak Türkiye’de eğitim politikaları, ülkenin geleceğini doğrudan şekillendiriyor ve toplumun her bireyini yakından ilgilendiriyor.

Bu nedenle, eğitim politikaları, eğitim sistemi içindeki sorun alanları ve çözüm seçenekleri, seçim gündemine çok daha sık gelmeli, partilerin önerdikleri eğitim politikaları çok daha derinlikli bir biçimde tartışılmalı.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), sivil toplum adına eğitim politikalarını izleyen bir girişim olarak, eğitim alanında öncelikli olarak ele alınması gereken sorun alanlarını ve bu sorun alanlarına ilişkin taleplerini belirledi. Bu sorun alanlarına ilişkin bilgiler ve talepler, 5 farklı “infografik”te bir araya getirildi.

Belirlenen sorun alanları ve talepler şu şekilde:

1) Eğitime ayrılan kamu kaynakları yeterli değil!
ERG, kamu eğitim harcamalarının GSYH’ye oranının 2014’e kadar %6’ya çıkarılmasını talep ediyor.

2) Ortaöğretim sistemi gençleri kaybediyor!
ERG, önümüzdeki dönemde, esnek, eşitlikçi ve kaliteli bir ortaöğretim sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor.

3) Eğitim sistemi eşitlikçi değil!
ERG, “dezavantajı giderme”yi amaç edinen, eşitlikçi bir eğitim sistemi talep ediyor.

4) Eğitim sisteminde öğrenme gerçekleşmiyor!
ERG, yaşam becerileri kazandırma odaklı bir eğitim sistemi talep ediyor.

5) Eğitimde haklar gerçekleşiyor mu?
ERG, her çocuğun eğitimde haklarının gerçekleşmesi için mevzuat ve uygulama düzeyinde etkili önlemlerin alınmasını talep ediyor.