Okul Sütü Programı

10 Ekim 2012

 

Milliyet / 10.10.2012

 

Aile hekimi, öğretmen veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

 

Aile hekimi, öğretmen veya veliler tarafından  süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından Okul  Sütü Programı dışında tutulacak. Programda yer alan her öğrenciye ise haftada 3  gün, 200 ml sade UHT içme sütü dağıtılacak.

 

”Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar” Resmi Gazete’nin  bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe kondu.

 

Kararla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve  Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve 2012-2013 eğitim öğretim yılının 2.  döneminde yürütülecek olan Okul Sütü Programı kapsamında, ana sınıfı dahil olmak  üzere ilkokul öğrencilerine, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli  beslenme suretiyle gelişme oranlarını artırmak amacıyla UHT içme sütü  dağıtılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

 

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek olan okullarda her  öğrenciye, haftada 3 gün, 200 ml sade UHT içme sütü dağıtılacak. Sütün temini ve  dağıtım takvimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek,  okul sütü sevkıyatları da bu bakanlık tarafından belirlenecek kriterlere uygun  olarak yapılacak.

 

Okul sütü sevkıyatları, il içinde il milli eğitim müdürlüklerinin  organizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafından yapılacak.

 

UHT içme sütü, 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda  İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, Türkiye’de  UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden Kamu İhale Kanunu çerçevesinde  temin edilecek.

 

Karar kapsamında, programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve  illere dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Okul Sütü Komisyonu  tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi veya ettirilmesi, okullara  ulaştırılması, dağıtılması ve uygun şartlarda tüketimlerinin sağlanmasından Milli  Eğitim Bakanlığı; program uygulama döneminde öğrencilerin gelişme oranlarının ve  süt tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine ilişkin çalışmalardan  Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.

 

Aile hekimi, öğretmen veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı  tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

 

Dağıtılacak UHT içme sütü Türk gıda mevzuatına uygun olacak.

         

İllerde komisyon kurulacak

İllerde; vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık  müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve sağlık müdürlüğü  temsilcilerinden oluşan ve Programın yürütülmesinden sorumlu Okul Sütü Komisyonu  kurulacak. Okul Sütü Komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev  yapacak.

 

Programın tanıtımı ve programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık  Bakanlığı’nın katılımıyla Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

 

Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığı’na genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

 

Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak  tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alacak.

 

Haksız ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri  düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken  sorumlu tutulacak.

 

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı’nın en geç otuz gün içinde çıkaracağı tebliğ ile belirlenecek.