Okul hazırlığı için kaç para harcıyoruz?

20 Eylül 2011

NTVMSNBC / 20.09.2011
Veliler 2011-2012 yılı okul dönemi hazırlıklarında, ilköğretim okuluna giden çocukları için ortalama 268 TL, liseye giden çocukları için ise ortalama 294 TL harcama yaptı.
Okul dönemi alışverişlerinde velilerin yüzde 40’ı kredi kartlarını kullanmayı tercih ederken, harcama kalemlerinde en büyük payı kırtasiye, kitap ve kıyafet alıyor.
İlköğretim çağında çocuğu olan velilerin büyük çoğunluğu, lise çağında çocuğu olan velilerin ise yarıya yakını çocuklarına okul dışında ek eğitim aldırmıyor. Velilerin büyük çoğunluğu çocuklarının okul dışı eğitim etkinliklerine katılmadıklarını belirtiyor.
MasterCard tarafından Türkiye’nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde gerçekleştirilen “Okul Dönemi” araştırması, “okula hazırlık dönemi harcama eğilimleri” ile “öğrenci ve velilerin davranışları” konusunda bilgi verdi.
Araştırma sonuçlarına göre veliler, ilköğretim okuluna giden çocukların okul dönemi alışverişi için ortalama 268 TL harcama yapıyor. Bu rakam yüksek gelir grubunda 417 TL’ye kadar çıkarken düşük gelir grubunda 184 TL’ye düşüyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönem gerçekleştirilen MasterIndex Okul Dönemi araştırmasında veliler ilköğretim okuluna giden çocukların okul hazırlıkları için ortalama 298 TL harcadıklarını ifade etmişlerdi.
Araştırmaya göre; geçtiğimiz yıl 340 TL olan lise dönemi çocukların okula hazırlık harcaması bu sene ortalama 294 TL’ye düşmüş durumda. Rakam yüksek gelir grubunda ortalama 474 TL’ye ulaşıyor. Düşük gelir grubunda ise 224 TL’ye iniyor.
Marmara Bölgesi’nde yaşayan veliler ilköğretim çağındaki çocuklarının okul dönemi hazırlıkları için ortalama 308 TL’lik harcama ile diğer bölgelerde yaşayan velililerin önüne geçiyor. Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan veliler ise 527 TL’lik harcama ile lise dönemi harcamalarında ön plana çıkıyor.
Alışverişler, ağırlıklı olarak okulun önerdiği marketlerden (yüzde 31) ve mahalle mağazalarından (yüzde 26) yapılıyor. Velilerin yüzde 16’sı alışveriş merkezlerini, yüzde 12’si semt pazarlarını tercih ediyor.
EN BÜYÜK HARCAMA KIRTASİYEYE
Veliler okul döneminde en büyük harcama kalemlerinin kırtasiye / kitap (yüzde 48) ve kıyafet (yüzde 37) olduğunu belirtiyor. Bunu yüzde 12 ile ulaşım takip ediyor. Okul dönemi alışverişlerinin ne şekilde ödeneceği sorulduğunda ise, velilerin yüzde 57’si nakit, yüzde 40’ı “kredi kartı” yanıtını veriyor. Kredi kartı kullanımı orta gelir grubunda yüzde 71’e kadar çıkıyor. Bölgesel bazda ise, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan veliler (yüzde 64) ve Marmara Bölgesi’nde yaşayan veliler (yüzde 54) okul alışverişlerinde kredi kartını en fazla tercih eden kesim. Veliler kredi kartlarını özellikle taksit (yüzde 68) ve indirim (yüzde 26) olanakları için kullandığını belirtiyor.
Araştırmaya katılan velilerin yüzde 69’u ilköğretim çağındaki çocuklarına okul dışında herhangi bir eğitim aldırmıyor. Velilerin yüzde 22’si çocuklarını dershaneye gönderdiğini, yüzde 7’si özel ders aldırdığını, yüzde 5’i ise tanıdıklardan ücretsiz destek aldığını belirtiyor. Çocuklarına herhangi bir eğitim aldırmayanların oranı lise seviyesinde çocuğu olanlarda yüzde 47’ye düşüyor. Bu kesimin yüzde 48’i çocuğunu dershaneye gönderiyor, yüzde 6’sı özel ders aldırıyor, yüzde 5’i ise tanıdıklardan ücretsiz destek alıyor.
ÇOCUKLAR OKUL DIŞI ETKİNLİKLERE KATILMIYOR
İlkokul çağındaki çocukların yüzde 66’sı, lise çağındaki çocukların ise yüzde 77’si okul dışı etkinliklere katılmıyor. Katılan azınlık ise genellikle spor (ilkokul %24,lise %17), sanat / müzik kurslarına gidiyor.
Yüzde 81’inin evinde ise bilgisayar bulunuyor. Evinde bilgisayar olanların oranı yüksek gelir grubunda yüzde 93’e kadar çıkıyor. Velilere çocuklarının kaç saatini bilgisayar başında geçirdiği sorulduğunda, ilköğretim okulunda okuyan çocukların günde 2.4 saatlerini, lisede okuyan çocukların ise 2.9 saatlerini bilgisayar başında geçirdikleri ortaya çıkıyor.
TELEVİZYON İZLEME SÜRESİ ORTALAMA 2.3 SAAT
Çocukların günlük televizyon izleme oranlarına bakıldığında ilköğretim ve lise dönemindeki çocukların günde 2.3 saatlerini TV başında geçirdikleri ortaya çıkıyor.