Öğrenciler Kazanılmış Haklarını İstiyor

5 Ocak 2013

 

Bianet / 05.01.2013

 

Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri ve velileri kazanılmış haklarının korunması gerektiğini öne sürerek 2013 YGS kılavuzları yayınlanmadan aylar önce yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtılar.

 

2012 LYS sınavına çok az bir zaman kala çıkarılan ve kamu oyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen 6287 sayılı torba yasa ile yüksek öğretime giriş sınavlarında ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kaldırılarak onun yerine okul başarı puanının (OBP) esas alınacağı açıklandı. Bu karar sonrasında geçen yıl yaşanan kaos ortamı ise zaten sınav stresi altında ezilen öğrencilere ayrı bir stres yaşattı.

 

Her ne kadar geçen sene Danıştay 8.Hukuk Dairesi’nin 2012/5246 sayılı kararı ile son anda yeniden kılavuzlar değiştirilmiş ve AOBP’na göre hesaplama yapılmışsa da, yapılan bu düzenlemenin sadece 2012 yılına münhasır olduğu belirtidi.

 

Bunun üzerine Üsküdar Amerikan Lisesi Koruma Derneği ve Okul Aile Birliği, yaz aylarında 2013 yılı kılavuzları yayınlanmadan önce neler yapılabileceği üzerinde çalışmalar yapmaya başladıklarını, Üsküdar Amerikan Lisesi gibi akademik eğitim veren, 1 milyondan fazla öğrencinin girmiş olduğu ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemi (OKS) / seviye belirleme sınavlarında (SBS) yüksek başarı göstererek, bu okullarda okumaya hak kazanan, okullarında oldukça zor olan sınavlar sebebiyle yüksek not almakta zorlanan ve yalnızca  bu sebeplerle yüksek öğretime girişte ek puan almayı hak eden şu an okullarının 9.,10.,11. ve 12. sınıflarında okuyan tüm Anadolu Liseleri, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri ile Yabancı Özel Liselerin öğrencilerinin kazanılmış haklarının korunması gerektiğini belirtiyorlar.

 

Yine, 6287 sayılı yasanın 14. maddesi Anayasa’nın eşitlik ve kazanılmış hakların korunması ilkelerine aykırı bir düzenleme olduğunu, buna rağmen YÖK’ün 2547 sayılı yasanın 45.madde 1. fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri alması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun nedeni de  45.madde’nin, “Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır” diyor olması.

 

Ancak Yükseköğretitim Kurulu (YÖK) buna uygun davranmamış ve 18 Temmuz 2012 tarihli genel kurul kararı sonrası yaptığı açıklamada ”….münhasıran 2012 yılı için yükseköğretime yerleştirme puanı hesaplanırken (AOBP) ağırlıklı orta öğretim başarı puanı uygulanacaktır” diyerek, 2012 yılından sonra sınava girecek öğrenciler için OBP’na göre hesaplama yapılacağını da ilan etti. Bunun üzerine Üsküdar Amerikan Lisesi Koruma Derneği ve Okul Aile Birliği henüz 2013 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) kılavuzları yayımlanmadan YÖK’ün 18 Temmuz 2012 tarihli genel kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile dava açtı.

Amaçlarının,  2013 Kılavuzları yayınlanmadan öğrencilerin  kazanılmış haklarının gözetilmesini sağlamak olduğunu,hatta bu dava açılırken,  bu yıl sınava girecek öğrencilerin yanı sıra gelecek yıllarda sınava girecek öğrenciler için de dava açıldığını belirtiyorlar. Yüksek öğretime giriş sınavında OBP esas alınacaksa da bunun kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra liseye başlayan öğrenciler için geçerli olması, kanun çıktığı sırada bu zorlu liselere girmiş ve okumakta olan öğrencilerin ise kazanılmış haklarının korunması ve AOBP’nı esas alınarak puanlarının hesaplanması gerektiğini öne sürüyorlar.

 

17 Eylül 2012 tarihinde YÖK’e açılan  bu dava henüz neticelenmeden, 17 Aralık 2012 tarihinde 2013 ÖSYS Kılavuzları yayımlandı. Kılavuz incelendiğinde ÖSYM’nin 2013 yılı kılavuzunun yine 6287 sayılı yasanın 14.maddesine göre düzenlemiş olduğu görülüyor.

 

Şimdi 2013 yılı YGS Kılavuzunun iptali ve yürütmesinin durdurulması sebebiyle  Üsküdar Amerikan Lisesi velileri ve öğrencileri olarak bir kez daha YÖK’e karşı dava açıyorlar. Bu konuda onlarla  aynı durumda olan tüm liselerin öğrenci ve velilerine sesleniyorlar. Bunun yalnızca  öğrencilerin  kazanılmış haklarını koruma mücadelesi olduğunu, o nedenle herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorlar.

 

İstanbul – BİA Haber Merkezi

05 Ocak 2013, Cumartesi

Hatice TÜRDÜ