OECD Değişen Aile Raporu

5 Mayıs 2011

Bianet / 05.05.2011

Türkiye Kadın ve Çocuk Olmak Zor

OECD’nin değişen aile raporu, Türkiye toplumunun alarm verdiğini gösterdi. İş dünyasında kadının yeri azalıyor, bebek ölümleri bir türlü düşmüyor, gençler eğitimsiz ve işsiz, her yüz çocuktan 33’ü mutsuz…

İstanbul – BİA Haber Merkezi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) değişen aile yapısını gözler önüne seren bir rapor yayımladı. İncelemede OECD ülkelerinde küçük ailelerde doğurganlığının sürekli düştüğü belirtiliyor. Evlilik oranı düşerken, boşanma artıyor; çocuklar ebeveynin biri tarafından ya da yeniden kurulmuş ailelerde büyütülüyorlar. Boşanmış çiftlerin tek başına kurduğu ailelerin ekonomik gücü azalıyor.

Yoksulluk riski çiftlerin birinin işsiz olduğu ailelerde daha yüksek. Öte yandan ortalama aile geliri yükseliyor, ancak çocukların yüzleştiği yoksulluk sorunu gittikçe artıyor.

OECD raporunda Türkiye’ye sık dikkat çekiliyor. Kolaylıkla tahmin edileceği üzere bu notlarda Türkiye çoğunlukla negatif uç örnek olarak belirtiliyor ya da veri toplanılamayan ülke olarak anılıyor. Sağlık Bakanlığı 15 Nisan 2011’de son sekiz yılda bebek ölümlerinde büyük düşüş yaşandığını açıklasa da fotoğrafa OECD’den bakıldığında durum pek parlak değil.

Kadınlar eve kapanıyor

Örneğin Türkiye 1980’lerde kadının iş hayatına katılımı konusunda en düşük orana sahip. Daha da kötüsü 1988’den beri tutulan veriler, Türkiye’de kadınların iş hayatına katılma oranının hiçbir zaman yüzde 40’ı geçmediğini gösteriyor. Daha çarpıcı bir sonuç ise veri alınabilen ülkeler içinde kadının iş hayatından sürekli olarak çekildiği tek ülkenin Türkiye olması ve üstelik 2009 yılında yüzde 25’lik sınırın da altına inildi. Çalışan kadınların doğum yapma oranı 1990’ların ortasında yüzde 30’a yakınken, 2009’da yüzde 22’ye kadar düşmüş.

Gençler eğitimsiz ve işsiz

Türkiye’deki aile yapısının sağlıksızlığı çocukları da etkiliyor. 2007’de 5-15 yaş grubunda her yüz çocuktan 30’u eğitim, iş eğitimi veya iş hayatının dışındayken, 2010’da bu oran yüzde 35’e çıktı. 31 OECD ülkesinin ortalaması yüzde 6 civarında. Bu konuda gerileme yaşayan ve ortalamanın çok üzerinde sadece iki ülke var; diğeri İsrail.

Dört çocuktan biri açlık sınırında

Yoksulluk sınırında yaşayan çocuk sayısı ise yaklaşık 25. Bu oranla Türkiye 39 ülke arasında İsrail ve Meksika’nın ardından üçüncü sırada. Gelişmiş ülkelerde obezite çocuklar için bir sorun olarak gösterilirken; Türkiye, Rusya’yla birlikte çocukları aşırı zayıf ülkelere örnek olarak gösterildiler.
Türkiye’nin bir birinciliği de çocuk ölümlerinde. Her 1000 doğumda 21 ölüm yaşanıyor. OECD ortalaması 1000’de 1,5. Böyle bir ortamda çocukların mutlu olması mümkün görünmüyor ki zaten OECD raporu Türkiye’de çocukların yüzde 33’nün hayatlarından memnun olmadığını ortaya koyuyor.