Nefes borusundan düdük bile çıkıyor

13 Eylül 2011

NTVMSNBC / AA / 1309.2011

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 5 yılda, 332 hastanın nefes borusundan kalem kapağı, düdük, top sibobu, boncuk, toplu ve çengelli iğne, metal para ile yassı pil çıkarıldı.

KONYA – SÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda yaklaşık son 5 yılda nefes borusuna yabancı cisim kaçması şüphesiyle toplam 332 kişiye müdahale edildi.

5 aylık ile 68 yaş aralığında değişen hastaların çoğunluğu 1 ile 3 yaş arasında değişiyor. 332 hastanın çoğunun yemek borusundan daha çok kuru yemiş türü gıdalar olmak üzere kalem kapağı, düdük, top sibobu, boncuk, toplu iğne, metal para, çengelli iğne, yassı pil, et ve kemik parçaları başarıyla çıkarıldı.

SÜ Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Altınok, gıda ve gıda dışı maddelerin ana soluk borusu ve her iki akciğere açılan yan soluk borularına kaçmasıyla oluşan klinik tabloya ”yabancı cisim aspirasyonu” denildiğini söyledi.

Her ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel durumlara, yeme alışkanlıklarına ve mevsimlere özgü gıdalara göre kaçan cisimlerin cinsinin değiştiğine dikkati çeken Altınok, değişmeyen tek gerçeğin tanı konulamadığında ölüm dahil birçok önemli sonuçlar görülebileceğini ifade etti. Yabancı cisim aspirasyonlarının en sık 4 yaş altı ve çoğunlukla 1 ile 2 yaşlarında görüldüğünü belirten Altınok, ”Bunun başlıca nedenleri, çocuklarda azı dişlerin olmaması sonucu çiğneme fonksiyonlarının yetersizliği, ağız-yutak uyum mekanizmalarının tam gelişmemesi, çocukların sosyal gelişimleri sırasında etrafındaki objelere ilgilerinin fazlalığı ve tanımak amacıyla ağızlarına alma eğilimleridir. Erkek çocuklarda kız çocuklardan iki kat daha fazla aspirasyon görülmektedir” dedi.

Yutulan cisim tiplerinin mevsimlere göre de değişiklik gösterebileceğini ifade eden Altınok, gıda dışında, modern yaşamda sıkça kullanılan küçük piller, giderek küçülen oyuncak parçaları, özellikle okul çağı çocuklarda kalem kapakları, boncuklu türban iğneleri, çatal iğne ve vidaların yutulan maddeler arasında olduğunu söyledi.

Türkiye’de yetişkin genç kız grubunda en sık aspire edilen maddenin boncuklu iğne olduğunu, bunun nedeninin ise iğne ağızda tutulurken kazayla veya dışarıdan bir müdahaleyle yutulduğunu belirten Altınok, ”Erken tanı hayat kurtarıyor. Bunun için de şüpheci davranılması gerekiyor. Erişkinlerde yabancı cisim yutmalarında rol oynayabilen faktörler arasında nörolojik hastalıklara bağlı yutma güçlükleri, travmaya bağlı şuur kaybı, alkol kullanımı, kötü ağız sağlığı yer alıyor. Ağızda bir şey varken derin nefes almayı gerektiren öksürük, konuşma, gülme, bir şeye çarpma veya bir şeyin çarpması (el şakası gibi) aspirasyona yol açabilir” diye konuştu.