N.Ç. Davasinda Yargitay’in Verdiği Karar Kabul Edilemez

1 Kasım 2011

www.fatmasahin.net / 01.11.2011

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak erken yaşta ve zorlaevliliklerle mücadelemizi sürdürürken, Yargıtay 14. Ceza Dairesinin,13 yaşındaki bir kız çocuğunun, ‘sanıklarla kendi rızasıyla birlikteolduğu’ doğrultusundaki yerel mahkeme kararını onamasını kabuledilemez ve kaygı verici buluyorum.Davada verilen karar öncelikle TCK’nun 103. Maddesinde düzenlenen“çocukların cinsel istismarı” maddesine ve suç tarihinde yürürlükteolan 765 sayılı önceki TCK’nun 414. Maddesi ile uyumlu değildir.

Esasen oldukça açık olan maddenin uygulamada hiçbir boşluğa mahalvermemesi için, Bakanlığımız söz konusu maddeye bir değişiklik önerisihazırlamaktadır. Bu değişikliğe göre 103. Maddenin (1). Paragrafının,‘a’ bendine ‘çocuğun rızası olup olmadığına bakılmaksızın’ ibaresieklenmesi öngörülmektedir.

Yasa, 15 yaşını tamamlamamış çocukları fiilin anlam ve sonucunuanlamayacak çocuk kategorisine koymaktadır. Fiilin anlam ve sonucunuanlayamayacak kategorideki bir çocuğa karşı işlenen fiilde, çocuğunrızası olup olmadığı aranmaz. Çünkü çocuk rızanın da sonuçlarınıanlayamayacak bir kategoride kabul edilmektedir.

Kadın örgütlerinin de yaptığı açıklamalarda belirtildiği gibi,N.Ç.’nin yaşadığı istismar ömür boyu onarılması güç travmalara neden olacak iken, mahkemelerin ve yüksek mahkemenin aldığı kararlar kamu vicdanını yaralamıştır. Yargı makamlarının öncelikli görevinin mağduru ve cinsel istismara uğrayanın haklarını korumak olduğunu hatırlatmak isterim.

Fatma Şahin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı