Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı: Her çocuk zamanında okula kaydolmalı

12 Aralık 2013

Hürriyet / 12.12.2013

Gönül KOCA

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “Binyıl Kalkınma Planları için belirlenen 2015 yılına yaklaşırken adımlarımızı hızlandırıyoruz. Öncelikle her çocuk okula zamanında kaydolmalı ki eğitim imkanlarından mahrum bırakılmasın. Kapsayıcı eğitim ilkelerini hayata geçirerek, eğitimden mahrum bırakılma ihtimallerini en aza indirelim” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde düzenlenen ‘Her Çocuğun Kaleteli Eğitime Erişiminin Sağlanması: Bölgesel Bakanlar Düzeyi Konferansı’nın dün akşam sona erdi. Kapanışta Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, çocukların sadece eğitime değil kaliteli eğitime erişiminin sağlanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında belirlenen 2015 yılına yaklaşırken adımlaırmızı hızlandırıyoruz. Orta ve Doğu Avrupa, Kafkasya ve bağımsız devletler topluluğundaki ülkelerin eğitim bakanları ile her çocuk ve gencin eğitime kazandırılması için bir eylem çağrısında bulundum. Bu çağrı ile çocuklar için sağlamayı amaçladığımız şartları bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Öncelikle her çocuk okula zamanında kaydolmalı ki eğitim imkanlarından mahrum bırakılmasına son verilsin. Kapsayıcı eğitim ilkelerini hayata geçirerek, eğitimden mahrum bırakılma ihtimallerini en aza indirelim. Her çocuğumuzun öğrenmesinin ve çağın gerektirdiği şekilde mezun olmalarını garanti altına almalıyız. Çocuk dostu ve hakkaniyete dayalı okul ortamı için etkili yönetim modellerini hayata geçirmeliyiz. Nitelikli bireyler yetiştirilmesi, istihdamın arttırılması nitelikli eğitimle ilgilidir. İnsan en değerli varlıktır ve insan varlığının azami ölçüde yararlanılması temel anlayışımızdır. Nitelikli eğitim yatırımının getirileri vardır. Aksi halde eğitim almayan çocuklar bir ülke için ekonomik durgunluk demiktir. Eğitim ve istihdam arasında stratejik bir bağ vardır. Eğitim istihdamın artması için motor görevi görüyor. Çocuk ve gençlerin bir üst kademeye geçişinde rehberlikle yönlendirilmeleri, okul iş gücü piyasası arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi önem verdiğimiz konular arasında. Her çocuk bir dünyadır, eğitimli çocuk daha büyük bir dünyadır.”

Hala temel eğitim almayan çocuklar var

UNICEF İcra Başkan Yardımcısı Yoka Brandt ise, “Çok kritik bir noktadayız. Çünkü milenyum hedeflerinin ilk bölümü tamamlanıyor. Eylem çağrısı önemli çünkü çocukların kaliteli eğitime erişimi için güç birliği önem taşıyor” dedi. Brandt, şöyle devam etti: “Bu bölgede hala temel eğitime erişemeyen çocuklar var. Nedenleri birbirinden farklı. Bu durum maalesef özelikle fakir aile, dezavantajlı grupların çocuklarını etkiliyor. Biliyoruz ki bunlar kırsal kesimde yaşıyorlar, azınlık gruplarından geliyorlar. Bu tabii büyük bir zorluk. Üç konuya değinmek istiyorum. Eğitime eşit erişim:çocuklarımızın yüzde beşi ile onu kaliteli eğitime erişemiyorlar. İkincisi öğrenmeye odaklanmak gerikiyor. Çünkü okula giden ve minimum beceriler edinemeyen çocuklar olduğunu görüyoruz bu bölgede. Üçüncüsü de iinovasyon. Şu anda mevcut haliyle eğitimi yürütmek yeterli olmayacak. Yaratıcı gençlere sahibiz, onların çağdaş toplum ihtiyaçlarını karşılayacak çocuklar yetiştirmeliyiz. Eğitim zaten temel bir insan hakkıdır. Tüm çocukların sağlıklı, eğitilmiş ve güvence altında çocuklara sahip olmak için sürdürülebilir toplumlara ve ekonomilere ihtiyacımız var.”

Gençler değişiminparçası olmak istiyor

UNICEF Gençlik Temsilcisi Anna Susarenco ise, gençlerin eğitime yatırım ile birlikte değişimin parçası olmak istediğini belirterek,“Biz gençler olarak eğitime yatırım istiyoruz ama nitelikli eğitime yatırım olması gerekiyor. Bunda sağlık, iş güçü pazarına da hitap eder. Bölgede değişimler başladı ama biz gençler bu değişimlerin alıcıları değil, parçası olmak istiyoruz” dedi.