MEB’den, 10 ile Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi projesi

13 Eylül 2013

Türkiye / 13.09.2013

Milli Eğitimi Bakanlığı, çocuğa şiddetin önlenmesi amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor.
Bakanlık, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği, ‘Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi’ ile çocukların fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasını sağlamaya çalışacak. 3 milyon Euro bütçeye sahip proje, 24 ay sürecek ve aralarında Erzurum, Adana ve Mersin gibi şehirlerin bulunduğu 10 pilot ilde uygulanacak. Proje ile belirlenen 10 ilde ‘Kendine Güveni olan Yaşam Becerileri Gelişmiş Öğrencilerden oluşan’ model okullar geliştirilecek. Pilot illerde seçilecek bu okullarda uygulanacak eğitim programları vasıtasıyla yaşanan şiddet olaylarının azaltılması sağlanacak. Proje ilerleyen dönemlerde 81 ilde yaygınlaştırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği desteği ile ‘Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi’ni başlatıyor.

Proje ile çocukların esenliğinin, refahının ve sosyal bütünlüğünün yüksek düzeyde gözetilmesi amacıyla fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor. Projenin ortakları arasında Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı, Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara Valiliği ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yer alıyor.

24 ay sürecek projenin bütçesi 3 milyon Euro olarak belirlendi. Projeye AB desteği de alınacak. Proje Erzurum, Elazığ, Malatya, Konya, Kayseri, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin olmak üzere 10 pilot ilde uygulanacak. 3 bileşeni bulunan projede ilk etapta okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri geliştirilecek. Çeşitli önlemler almak amacıyla yasal tedbirler almaya yönelik politikalar geliştirilerek, önleme ve izleme hizmetlerinin kapasitesi artırılacak. MEB’in çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kurumsal kapasitesi artırılarak, mevzuat iyileştirilecek. Bununla birlikte okuldaki rehberlik servisleri ve 10 ilde mevcut olan Psikososyal Müdahale Ekipleri desteklenecek.

Projenin ikinci etabında fiziksel, sözel ve psikolojik şiddetten uzak ‘Kendine Güveni olan Yaşam Becerileri Gelişmiş Öğrencilerden Oluşan’ model okul geliştirilecek. Proje illerden seçilen pilot okullarda Yaşam Becerileri Eğitim Programı uygulamaları ile model okullar belirlenecek. Bu uygulama sayesinde okullarda yaşanan şiddet olaylarının azaltılması sağlanacak. Şiddetten arındırılmış okul modelinde Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan öğrenci odaklı, kaynaştırma eğitimine imkan sağlayan, cinsiyet duyarlı, sağlıklı, güvenli ve demokratik katılım fırsatı tanıyan okul ortamı gibi temel haklar göz önünde bulundurulacak.

2 DAKİKALIK 5 EĞİTİCİ KISA FİLM KANALLARDA YAYINLANACAK

Projenin son bölümünde ise aile-içi ve diğer her tür şiddet dâhil okul dışındaki ortamlarda çocuğa yönelik şiddet önlenmeye çalışılacak. Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve azaltılması üzerine seminerler, eğitimler ve konferans düzenlenecek. Bu etkinliklerle velilerin, STK üyelerinin, eğitimci ve eğitim dışı personelin ve öğrencilerin farkındalıkları artırılacak. Ayrıca aile eğitim programları, duyarlılık çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanacak kısa filmler, afiş-broşür çalışmaları tanıtım, farkındalık artırma kampanyaları da yürütülecek. Şiddetin önlenmesine ilişkin 100 bin broşür, 5 bin CD ve 10 bin el kitabından oluşan, farkındalık ve bilgilendirme materyalleri hazırlanacak. 2 dakikalık 5 eğitici kısa film hazırlanarak ulusal ve yerel TV kanallarında yayınlanacak. Proje sonunda çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve izlemek için yasal tedbirler alınmasına yönelik politikalar geliştirilecek. Fiziksel, sözel ve psikolojik şiddetten uzak ‘Kendine Güveni olan Yaşam Becerileri Gelişmiş Öğrencilerden oluşan’ model okullar geliştirilecek. Aile-içi ve diğer her tür şiddet dâhil okul dışındaki ortamlarda çocuğa yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili duyarlılık artırılarak, farkındalığın gelişmesi sağlanacak.
Kaynak: AA