MEB okul sütüne anlık takip getiriyor

26 Eylül 2013

Haber7 / 26.09.2013

Bakanlık, eğitim öğretim yılının ikinci yarısında dağıtılacak okul sütüne ilişkin işlemlerin sağlıklı yürümesi ve takibi için Okul Sütü Modülü hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırladağı Okul Sütü Modülü’yle, okullarda bozuk süt olup olmadığını, öğrencilerde oluşabilecek alerjik reaksiyonları, okullardaki süt tüketimini, velisitarafından süt içme izni alan öğrencileri takip edilebilecek, gerekli tedbirleri alabilecek.

Okul Sütü Programı, MEB, Sağlık Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğindegeçen sene başlatıldı. Bu sene için yayımlanan uygulama tebliğine göre, ülke genelinde resmi,özel anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine 2013-2014 eğitim öğretim yılınınikinci yarısından itibaren başlayacak.

Velilerden ve kamuoyundan bağımsız anaokullarının program kapsamına alınması talebi doğrultusunda ise bu seneki uygulamada bağımsız anaokullarına da okul sütü dağıtımıyapılacak. Özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünleri tüketilmesinisağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusundaprogram kapsamı dışında tutulacak.
Programa yönelik teknik hazırlıklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde sürdürülüyor.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt içilecek
Program, iki eğitim öğretim yılı süresince, haftada 3üç gün yeniden uygulanacak. Okul sütü, buyıl ikinci dönemin başı itibarıyla haftada üç gün, pazartesi, çarşamba, cuma günleri dağıtılacak.
MEB, mayıs ayı itibarıyla 81 il valiliğinden velisi tarafından süt içme izni olan öğrenci sayılarının e-okul sistemine işlenmesini talep etti. Süt miktarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilmesi nedeniyle izin formlarının doldurulmasının ve tespitinin netleşmesi gerekiyor. Veliler, halen e-okul üzerinden ulaşabilecekleri formu doldurarak, çocuklarının süt içmesini istediğiniveya istemediğini okula bildirecekler.

Modüle, e-okul üzerinden ulaşılabilecek
Bakanlık, Okul Sütü Programı’na ilişkin işlemlerin sağlıklı yürütülmesi için Okul Sütü Modülühazırladı. Modül sayesinde, süt dağıtılan okullar anlık takip altına alınabilecek. Süt içençocuklarda oluşabilecek alerjik reaksiyonlar, okullara dağıtılan süt miktarı, kaç velininçocuğunun süt içmesi için izin verip vermediği gibi konular da bu modül üzerinden takip edilebilecek, gerekli tedbirler kolaylıkla alınabilecek.
Modüle, e-okul üzerinden ulaşılabilecek. Konuyla ilgili okul müdürlerine sisteme veri grişinin nasıl yapılacağına ilişkin konular anlatılacak. Bu sistem üzerinden özellikle süt tüketimine ilişkin elde edilen veriler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile de paylaşılacak.

Sınıf öğretmeni sorunu bildirecek
Bakanlık okul sütü rehberi de hazırladı. Programın iyi bir şekilde yürütülmesine ilişkin bilgilerinyer aldığı rehbere göre, il okul sütü komisyonları ile okullarda kabul komisyonları oluşturulacak. Bu komisyonların çalışmalarına ilişkin bilgiler de rehberde yer alacak.
Süt dağıtımının ardından oluşabilecek her türlü olumsuzluk sınıf öğretmeni tarafından doldurulacak form ile bildirilecek. Sorun olduğu düşünülen sütler o sınıfta dağıtılmayacak vesütün diğer partilerinin de dağıtımı durdurulacak. Bakanlık, analiz raporunun çıkmasını beklemeden süt dağıtımını sonlandıracak.
Programın iletişim faaliyetleri kapsamında ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sütiçmenin faydalarını anlatan kamu spotları hazırlanacak.
Sağlık Bakanlığı ile de ortak çalışma yürütecek MEB, süt içmeye başlayan çocuğu takibe alarak, gelişimi izleyecek. Ayrıca öğrencilerin gelişim formu da hazırlanacak.

Her okulun süt içme saati olacak
Okullarda süt içme zamanı yönetimce belirlenecek ve süt içme aralığı diye bir zamanoluşturulacak. Süt içme saati öğretmenlerin gözetiminde gerçekleştirilecek, sütün öğrencilertarafından eve götürülmesine izin verilmeyecek.
Geçen yılki verilere dayalı olarak ortalama en az 30 bin kurum ve 6 milyon öğrencinin okul sütüprogramından yararlanacağı öngörülüyor.
Kaynak: AA