MEB’ de “dönüşüm yönetmeliği” mesaisi

3 Şubat 2014

Akşam / 03.02.2014

 

Dershanelerin dönüşümüne ilişkin tasarıyı tamamlayan MEB, dönüşüm yönetmeliği için çalışma başlattı. Özel okullara ve dershanelere verilecek teşvikler, öğretmenlerin istihdamı yönetmelikle belirlenecek.

 

DORUK ÇAKAR – ANKARA

TÜRKİYE’nin gündemini uzun süredir meşgul eden, dershanelerin, özel okul başta olmak üzere çeşitli eğitim kurumu ve işletmelere dönüşmesine ilişkin yasa tasarısı tamamlanarak Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Tasarının hafta içinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun gündemine sunulması bekleniyor. Dönüşüme ilişkin yasal düzenleme 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yapılacak. Söz konusu kanunda yer alan “dershane” tanımı kaldırılacak ve kaldırılan tanımın yürürlük tarihi 2015 yılı Eylül ayı olarak belirlenecek. Böylece söz konusu tarihten itibaren dershane faaliyetleri engellenmiş olacak.
Bakanlar Kurulu’nda imzaya sunulan tasarıda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilatı ve personel yapısına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor.

MALİYE VE HAZİNE’YLE İŞBİRLİĞİ
Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde “Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü” kurulacak. İlgili Genel Müdürlük, şu an Bakanlık tarafından liselere geçişte uygulanan merkezi sınavlar başta olmak üzere sınav ve puanlama politikalarını belirleyecek. Taslakta ayrıca, dönüşen dershanelerde görevli öğretmenlerin devlete ait eğitim kurumlarındaki istihdam biçimleri ve şartları da belirlenecek. Dönüşüme ilişkin yasal değişikliğin 30 Mart seçimlerinden öncesinde yetiştirilip yetiştirilemeyeceği merakla bekleniyor. Yasal düzenlemenin ardından, dönüşecek dershanelere verilecek teşvik modelleri ve miktarlarına ilişkin ayrıntıların yer alacağı yönetmelikle ilgili çalışmalar da başlatıldı. MEB’in, Maliye Bakanlığı ve Hazine ile işbirliği içinde yürütüğü çalışmanın, tasarının yasalaşma sürecine kadar tamamlanması planlanıyor.

YÖNETMELİKLER YILLIK YENİLENECEK
Diğer yandan teşvik uygulamalarına ilişkin hazırlanacak yönetmeliklerin, her yıl yenilenmesi de gündemde. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonucu ortaya çıkan teşvik modelleri, ihtiyaç durumuna göre güncellenebilecek. Hangi dershanenin hangi teşvikten ne ölçüde yararlanacağı ise dönüşecek dershanenin bulunduğu merkez, dönüşeceği kurum, öğrenci kapasitesi, fiziki altyapısı gibi veriler göz önüne alınarak hesaplanacak.

 

ÖĞRENCİ BAŞINA DESTEK
Yönetmelikte, arsa ve bina desteği, uygun kredi olanakları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Prim desteği ve öğrenci başına destek gibi teşviklerin ayrıntıları düzenlenecek. Bunlardan öğrenci başına (öğrencinin devlete maliyeti kadar olan kısmın) devlet tarafından okula ödenmesiyle uygun kredi olanaklarının yaratılmasına ilişkin teşviklerden, sadece dönüşen dershaneler değil, mevcut özel okullar da faydalanabilecek.