Liselere Giriş Sınavının Ayrıntıları

30 Ekim 2013

www.kamuajans.com / 30.10.2013

Kamuoyu dershanelerin, sınavların kaldırılıpkaldırılmayacağını tartışadursun ortaokul 8.sınıf öğrencileri “Merkezi sınavlara” kilitlenmişdurumdalar. Doğrusu da budur. Çünküliselere geçiş için geçtiğimiz dönemlerdekullanılan SBS (Seviye Belirleme Sınavı)’nınkaldırıldığı ilân edildiğinden beri, liseleregeçişin nasıl yapılacağı sızan bilgilerden veyorumlardan öteye geçmiyordu. Fakat artık MEB, “2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e-Kılavuzu”nu yayınladı.

Bu kılavuza göre ortak sınavlar I. Dönem için 28-29 Kasım 2013 (Mazeret sınavları 14-15 Aralık 2013) tarihlerinde; II. Dönem ise 28-29 Nisan 2013 (Mazeret sınavları 10-11 Mayıs 2014) tarihlerinde yapılacak. I. Dönem ortak sınavların sonuçları Ocak 2014 tarihinde, II. Dönem ortak sınavlarınınsonuçları ise Haziran 2014 tarihinde açıklanacak.

Ne kadar ilgisi var bilemem ama ortak sınav tarihlerini görünce aklıma Nasrettin Hoca’nın Timur’dan 1 fili köylerinden alma hikâyesi aklıma geldi. Biz hikâyeyi bırakalım dönelim ortak sınavlara. Ortaksınavların 1. günü olan 28 Kasım 2013 tarihinde Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisisınavları yapılacak. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. Gözetmen öğretmenler ise farklıokullardan gelecek. Öğrenciler sınava girmek için ayrıca müracaat etmeyecek ve herhangi bir ücretödemeyecekler. Sınavlar saat 09:00’da başlayacak. Her bir dersten 20 soru sorulacak ve cevaplamakiçin de 40 dakika süre verilecek. İkinci dersin sınavı ise ilk sınavın bitiminden 50 dakika sonra yapılacak. II. Gün sınavları ise 29 Kasım 2013 tarihinde yine 9:00’da başlayacak. II. Gün Fen veTeknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil dersi sınavları 3 oturumda yapılacak.

Merkezi ortak sınavların puanları 700 puan üzerinden hesaplanacaktır. Okuldaki başarı ve diplomanotunun da ortalamaları alınarak iki puan ortalaması 500 puan üzerinden hesaplanacaktır. 500 puanüzerinden hesaplanan puan öğrencinin liselere geçişte kullanılacak puanıdır.

Okullarında merkezi sınav uygulanan okullarda o iki gün ders yapılmayacaktır.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir. Okul idareleri daha sonraşartı tutan öğrencilerden alacakları belgelerle 8. Sınıf öğrencilerini PYBS kriterlerine göredeğerlendirilmelerini sağlayacaklardır.

Mazereti olan öğrenciler mazeretlerini sınav gününden önce veya sınav günü okula bildirmekzorundadırlar. Kul idareleri de bu mazeretleri aynı gün e-okul sistemine işlemekle yükümlüdür.

Öğrencilere ortak sınav oturumlarında üzerinde TC kimlik nosu, adı soyadı yazılı optik okuyuculu cevapkağıtları dağıtılacaktır. Öğrenci bu cevap kağıdının kendisine ait olup olmadığını kontrol edip, imzasını tükenmez kalem ile atacaktır. Cevap işaretlemelerini ise kurşun kalemle yapacaktır. Her sorunun 4 cevabı vardır. Eski sınavlardan farklı olarak bu sınavlarda yanlış sorular doğru cevaplara etkietmemektedir. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir.

Mazeret sınavları bakanlık tarafından belirlenen okullarda yukarıda yazdığımız tarihte uygulanacaktır.

Ortak sınavlarda Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinin ağırlıklı kat sayıları 4; Din Kültürüve Ahlâk Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinin ağırlıklı kat sayısı ise 2’dir.

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puanüzerinden yapılacaktır.

Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanıtoplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararasıbilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerdengeçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarıpuanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

kamudanhaber.com