Komisyonda ‘çocuk hakları’ müzakeresi

12 Agustos 2013

Rota Haber / 12.08.2013

TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, “eşitlik” ve “çocuk hakları”na ilişkin hükümleri müzakere etti.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, Ramazan Bayramı nedeniyle 1 hafta ara verdiği çalışmalarına bugün devam etti. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, “eşitlik” ve “çoçuk hakları” maddelerinde büyük oranda uzlaşma sağlandı.

“Eşitlik” başlıklı maddeye göre, herkes hukuk önünde eşit olacak, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacak. Bu madde çerçevesinde hiç kimse, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, etnik köken ve diğer sebeplerle ayrımcılığa tabi tutulamayacak. MHP, “etnik köken” kavramının madde metninde yer almasının gerekli olmadığı şerhini düştü.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olacak, bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacak. Devlet, bu eşitliğin hayata geçmesini sağlamak ve kadına yönelik her türlü şiddeti ve kötü muameleyi önlemekle yükümlü olacak.

Devlet, kadınların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki hak ve özgürlüklerini kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını zorlaştırıcı engelleri ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri alacak.

Kadınların, TBMM, siyasal partilerin genel merkez ve il örgütleri, üniversiteler ile sendika ve üst kuruluşların yönetim organları, il genel meclisi, il belediye meclisi ve büyükşehir belediye meclisi gibi seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra idare ve yargı organları ile mesleki konumlara erkeklerle eşit katılımını sağlamak amacıyla kota uygulaması da dahil olmak üzere özel önlemler alınacak.

Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak. Devlet fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla bu kesimler için özel tedbirler alacak. Devlet organları ve kamu görevi ifa edenler eylem ve işlemlerinde, herkesin temel hak ve özgürlükler ile kamu hizmetlerinden hukuk önünde eşitlik ilkesine uygun olarak yararlanmasını sağlamak ve sosyal hayattan dışlanmayı önlemek zorunda olacak.

-Çocuk hakları

“Çocuk hakları” başlıklı maddeye göre de, her çocuk, kendi iyiliği için gereken himaye ve bakımdan yararlanma, maddi ve manevi varlığını geliştirme, kendi kültüründen yararlanma, görüşlerini serbestçe açıklayabilme; cinsel sömürü, şiddet, her türlü kötü muamele ve istismardan korunma, aile içinde yaşamını (hayatını) sürdürme, kendi menfaatine açıkça ters düşmedikçe ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma, anne ve babasını bilme, aile ortamından ayrılması halinde uygun bakımdan yararlanma; barınma, temel sağlık ve sosyal hizmetlerden faydalanma hakkına sahip olacak. Devlet, bu fıkrada sayılan hakların kullanımına ilişkin her türlü tedbiri alacak.

BDP maddeye, çocukların kendi dilini kullanma ibaresinin eklenmesini isterken MHP ise “kendi kültüründen yararlanma” ifadesinin metinde yer almasına karşı çıktı.

Çocukla ilgili her durumda çocuğun üstün yararı gözetilecek, çocukla ilgili kararların alınmasında çocuğun katılımı sağlanacak. Çocuğun tutuksuz yargılanması esas olacak. Tutukluluk veya hükümlülük hallerinde çocuk yetişkinlerden ayrı olarak ve yaşına uygun kurumlarda bulundurulacak. Maddeye göre, 18 yaşını doldurmayan herkes çocuk sayılacak.

Komisyon yarın saat 10.00 toplanarak, çalışmalarına devam edecek.