Kızlara ne olacak?

24 Şubat 2012

 

Vatan / 24.02.2012

 

4+4+4 ne anlama geliyor?

TÜSİAD başta olmak üzere onlarca sivil örgüt 4+4+4 tasarısını ‘geriye gidiş’ olarak niteledi…

ÖNERİ GERİ ÇEKİLSİN

AKP hükümetinin “zorunlu eğitim 12 yıla çıkacak” kılıfıyla Meclis’in gündemine getirdiği tasarı toplumda kaygı yarattı. Eğitim Reformu Girişimi, ÇYDD, Sabancı Üniversitesi, BAGEM, AÇEV, Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tarih Vakfı temsilcilerinin de aralarında bulunduğu sivil örgütler eğitimdeki tüm kazanımların risk altında olduğunu vurguladı. Sivil örgütler tüm vekillere mektup göndererek uyarıda bulundu.

ÜLKENİN İHTİYACI BU DEĞİL

TÜSİAD, önerinin geriye gidişe yol açacağına dikkat çekerek “Türkiye’nin ihtiyacı olan eğitim reformu bu değildir” açıklamasını yaptı. Eğitim reformunda önceliğin; yaratıcılık, yenilikçilik, eleştirel düşünme, araştırma olması gerektiğine vurgu yapan TÜSİAD düzenlemeyi kız çocuklarının eğitime katılımı açısından da endişe verici buldu.

36 KADINÖRGÜTÜ RAPOR HAZIRLADI:

Çocuk gelin sayısı artar

36 kadın sivil toplum örgütü, AKP hükümetinin kesintili eğitim önerisinin sakıncalarına dikkat çekmek için rapor hazırladı. Raporda örgütler, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen erken evliliklerde artış olacağına vurgu yapıp hükümetin, “Kız çocuklar ilkokuldan sonraki eğitimini 70 yaşındaki adamın yatağında mı yapacak” sorusunu yanıtlamasını istedi.

‘Kızlar evde otursun’

Aralarında Kadın Erkek Eşitliği Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin bulunduğu 36 kadın örgütü, AKP’li grup başkanvekilleri tarafından verilen kesinti eğitimle ilgili yasa önerisinin sakıncaları için rapor hazırladı. “4+4+4” formülünün eğitim/öğretim sistemini geriye götüreceğine, özellikle kız çocuklarının eğitim hakkı açısından sakıncalı olduğuna dikkat çeken örgütler, yasa önerisinin “erkek çocuklar gitsin çırak olsun, kızlar da açıköğretimde evde otursun” anlamına geldiğini vurguladı. Örgütler, çocuk gelişiminin önemli bir basamağı olan okulöncesi eğitimin kapsam dışı bırakılmasının ise kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Bütün çocuklar risk altında

Aysel Çelikel: Eğitim haklarına büyük darbe Toplantıya katılan ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel bu teklifin yasalaşmasının, eğitim haklarına, okullaşma oranlarına, kız çocuklarının okullaşmasına büyük bir darbe vuracağını söyledi.

FİGEN ATALAY

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardığı söylenen yasa teklifi, aslında zorunlu örgün eğitimi 4 yıla indiriyor. Bu teklif yasalaşırsa, birçok kız çocuği ilk 4 yıldan sonra okula gidemeyecek. Çocuklar 10 yaşında mesleklere yönlendirilecek, 8 yaşında dershaneye başlayabilecek, 10 yaşında SBS’ye girecek!

Eğitim Reformu Girişimi’nce (ERG), “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili olarak dün bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, ERG Koordinatörü Batuhan Aydagül, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, ERG Yürütme Kurulu üyeleri Sabancı Üniversitesi BAGEM Direktörü Neyyir Berktay, AÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Göksel, Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü Eşbaşkanı Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkanı Mine Narin katıldı. Toplantıya Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Tarih Vakfı da destek verdi.

‘Reform böyle olmaz’

Prof. Dr. Ergüder, yasa teklifini çok sakıncalı bulduklarını vurgulayarak “1997’den beri uygulanan bir sistem var. Faydalı oldu mu, olmadı mı? Bunlar göz önüne alınmadan, aceleye getirilmiş teklif bu. Erken çocukluk eğitimi de kaldırılmış gibi. Reform böyle olmaz” dedi.

Batuhan Aydagül, tasarının Milli Eğitim Bakanlığı’na değil, AKP grubuna ait olduğunu, bakanlığın hiçbir programında böyle bir tasarıdan söz edilmediğini, Eğitim Şûrası’nın hiçbir komitesinde böyle bir karar alınmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Şûradan yalnızca 6 ay önce şûranın kompozisyonunu ve karar alma yöntemlerini değiştiren bir yönetmelik Tebliğler Dergisi’nde yayımlandı. Bu değişiklik sonucunda şûra üyelerinin sayısı 500’den 750’ye çıktı. Toplantı yeter sayısında değişikliğe gidilerek şûranın üye tamsayısının dörtte birinin oyuyla karar alabilmesi sağlandı. Şûranın bitişine az bir süre kala, kesintili ilköğretime ilişkin bir önerge tartışılmadan oylandı ve şûranın tavsiye kararı olarak kabul edildi.”

‘Sistem normal öğrenciler için öngörülmedi’

Muhalefetin “28 Şubat’ın rövanşı” olarak nitelendirdiği AK Parti’nin zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartıp, kesintisiz eğtim uygulamasına son veren yasa teklifi ile okul sistemine alternatif evde eğitim sistemi öngörülmesi tartışma yarattı. TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda alt komisyona sevk edilen teklif uyarınca ilköğretimin ikinci kademesinden itibaren öğrenciler 12. sınıfın sonuna kadar “evde eğitim” sisteminden yararlanabilecek. Sisteme yönelik eleştiriler karşısında teklif sahiplerinden AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli “normal öğrenciye evde eğitim olmayacak” güvencesi geldi. Canikli, “Bu sistem üstün zeka, psikolojik sorun gibi özel durumu bulunup okula gitmesinde sakınca bulunan çocuklar için öngörüldü” dedi. Canikli, ev eğitiminin bütün ülkelerde uygulandığına işaret ederek, ancak bu oranın en yüksek olduğu ülkede bile yüzde 1’in altında görüldüğünü söyledi. Bu sistemin özellikle üstün zekalı ve psikolojik olarak özel durumu olan çocuklar için öngörüldüğünü vurgulayan Canikli, dünyada olan ve gerekli bir sistemin, Türkiye’de uygulanmaması için neden göremediğini dile getirerek, izin mekanizmasının kolay olmadığını, Bakanlar Kurulu’na bağlandığını kaydetti.

Hangi ülkede nasıl uygulanıyor?

Avusturya: Evde eğitim yasal. Ancak devlet okullarında veya ona denk okullarda kısıtlayıcı koşullarda izin veriliyor.

Belçika: Kısıtlayıcı koşullar altında evde eğitim verilmesi anayasal bir hak. Bugün itibariyle Belçika’da yaklaşık 500 kişi evde eğitim alıyor.

Bulgaristan: Yasal düzenlemesi yok. Ancak sınırlı olarak özel eğitim almaya ihtiyacı olan çocuklar için evde eğitim veriliyor.

Çek Cumhuriyeti: Yasal, ancak 5-12 yaş arası çocuklarda Geçici Deneysel Kanun uyarınca sınırlı olarak evde eğitim yapılıyor.

Danimarka: Kamu halk okul sistemindeki öğrencilerin yüzde 1’ine evde eğitim veriliyor.

– Fransa: Yasal olarak kamu halk okul sistemindeki öğrencilere evde eğitim veriliyor. 6-16 yaş arasındaki çocukların evde eğitim görebilmesi için belediyeler ve teftiş kurulunun izni gerekiyor.

– Almanya: Yasal düzenlemesi yok. Ancak Federal Anayasa Mahkemesi bazı ailelerin durumunu dikkate alarak sınırlı sayıda onay vermiş durumda. Bu rakam 600 ile 1000 arasında.

– İtalya: Kanunlar çerçevesinde evde eğitime izin veriliyor. Fakat çok genel bir uygulaması yok.

– Polonya: Sınırlı olarak yasal. Her evde eğitim alan çocuk, yetkilendirilmiş okul tarafından denetleniyor ve yıllık sınava alınıyor.

– İngiltere: Yasal olarak kamu okul sistemine alternatif bir model olarak uygulanıyor.

– Çin: Çin vatandaşları için yasal değil.

– ABD: Yasal. Uygulaması eyatlere göre değişiklik gösteriyor. Evde eğitime katılan öğrenci sayısı 2007’de 1,5 milyondu. n Şebnem HOŞGÖR

‘Teklif ertelenmeli toplum tartışmalı’

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran, kesintisiz eğitime son veren kanun teklifin görüşmelerinin ertelenmesi, sivil toplumda tartışılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda toplumsal uzlaşmayla yeniden düzenlenmesini istedi. 1997-1998 öğretim yılından bu yana, milli eğitim sisteminin en temel kazanımının, 8 yıllık zorunlu temel eğitim olduğunu ifade eden Hamzaçebi, bu projeyle 6-13 yaş grubunda okullaşma oranının 1998’den bu yana yüzde 85’ten yüzde 98’e yükseldiğini belirtti. Hamzaçebi, ilk 4 yıllık zorunlu eğitimden sonraki ikinci 4 yıllık dönem için evde eğitim (açık öğretim) ile okula gitmemenin yolunun açıldığını belirtti. Hamzaçebi, bunun anlamının, 8 yıllık eğitimin ilk 4 yılının zorunlu, ikinci 4 yıllık dönemde ise okula gitmeden evde eğitimle okuldan mezun olunabileceği olduğunu kaydetti. Hamzaçebi bu projenin, Türkiye şartlarında kız çocuklarının okula gitmemesiyle sonuçlanacağını ileri sürerek, ‘Haydi Kızlar Okula’ projesinin, ‘Haydi Kızlar Eve’ projesine dönüştüğünü söyledi.

‘Kalite düşecek çocuk işçiler artacak’

Eğitim Reformu Girişimi, zorunlu eğitimi yeniden şekillendirecek yasa teklifini bir basın toplantısı ile masaya yatırdı ve tartışmaya açtı. ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Koordinatör Batuhan Aydagül’ün açıklamasında şu görüşlere yer verildi, “Kesintili eğitim, özellikle kız çocukların okuldan alınabilmesinin önünü açacak, birçok kız çocuk ilk dört yıldan sonra okula gidemeyecek. Kaynaştırma eğitiminin uygulanmasını riske atacak, engeli bulunan öğrenciler ilk dört yıldan sonra açıköğretime yönlendirilebilecek. Çocuklar 10 yaşında mesleklere yönlendirilecek, erken yaşta yapılan bilinçsiz seçimlere ömür boyu mahkum edilecek. Çıraklığa başlama yaşı uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırı olarak 11’e düşürüldüğü için, çocuk işçiliği yaygınlaşacak. İlköğretim ikinci kademede farklı okul türleri bulunduğunda merkezi sınav sistemi kaçınılmaz olacak, çocuklar 2. sınıftan itibaren dershaneye gidecek, 10 yaşında SBS’ye girecek. Bu durum toplumsal eşitsizlikleri şiddetle artıracak.’(Meltem GÜNAY İSTİHBARAT)

‘İmzaladığımız anlaşmaya aykırı’

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Erdem Çenesiz: “Kademeli eğitim sisteminde fabrikalara staj için geldiklerinde 15 yaşının altında olacaklar. Bu durum da Türkiye’nin imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çocukların çalıştırılmaması ile ilgili maddesine de ters düşüyor.”

‘Meslek liseliler üniversite istiyor’

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Rehberlik Uzmanı Turgay Polat: “Gelişmiş ülkelerde mesleki eğitime geç yaşlarda yönlendirme var. Mesleki eğitim başarılı olsaydı meslek lisesini bitiren öğrenciler üniversitelerde başka bölümler okumak için arayışa girmezlerdi.”

‘Meslek liselerinin önü açılacak’

Gürkan Avcı (Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı) “Yeni eğitim modelinin teklifini veren bizim sendikamız. Zorunlu eğitimin kademeli olarak 12 yıla çıkartılması gerekiyor. Mevcut eğitim sistemi mesleki eğitimi yok olma noktasına getirdi. 15 yaşındaki gençlerimize meslek öğretmeye çalışıyoruz.”

‘50 bin öğretmen boşta kalacak’

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: “4+4+4 sistemi uygulanırsa, 270 bin sınıf öğretmeninden 50 bini kadro fazlası olacak. Yani ilkokul eğitimi 4 yıl olunca bu öğretmenler boşta kalacaklar çalışmayacaklar.”

‘Çocuk gelinler artacak’

Eğitim Sen Genel Sekreteri Mustafa Bozgeyik: “10 yıldır Türkiye’de desteklenen kız çocuklarının okula gitme başarısı devam oranındaki düşme yaşanacak, çocuk gelinlerin sayısı artacak.”

‘Gecikmiş bir adım’

MÜSİAD) açıklaması

“Eğitim sistemimizde yaklaşık 15 yıl önce uygulamaya konulan 8 yıllık kesintisiz eğitim modeli ve ardından icat edilen katsayı eşitsizliği, iş dünyasında yeteri kadar tahribata sebep olmuştur.”

‘10 yaşında karar veremezler’

l Final Dergisi Dershanesi Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar: “Ortaöğretime yönlendirme 4’üncü sınıfın sonuna kayacak demektir. Liseyi bitiren öğrencilerin yaptıkları alan seçimleri bile tartışılırken henüz 10 yaşındaki bir öğrencinin yapacağı tercih ne derece sağlıklı olacaktır?”