Kız Çocukları geleceğin Bilim Kadınları

8 Agustos 2014

Türkiye’de genç kızların eğitim sisteminde ulaşılabilir bilgi olmaması sonucu geleneksel toplumsal cinsiyet kalıpları içerisinde yaptıkları meslek seçimi üretilen bilimin de erkek egemen olmasına ve kısır bir döngü içinde gelişmesine engel oluşturmakta.

Bu engeli aşmak ve kız çocuklarına bilim kadınlarını tanıtıp ilk öğretim müfredatına toplumsal cinsiyet eğitimi konusunda büyük bir katkı kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda öncü sivil toplum örgütlerinden Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından verildi.

Benim Madam Curie’m” projesi demokratik vatandaşlık ve insan haklarının gelişmesindeki en önemli engellerden biri olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek ve daha demokratik bir toplum inşasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje hakkında daha fazla bilgi için : http://www.benimmadamcuriem.org/anasayfa.html

İlkokul çağındaki tüm kız ve erkek çocukları aşağıdaki çizgi filimleri izlemeli!


Dilhan Eryurt


Kamile Şevki Mutlu


Nermin Abadan Unat


Remziye Hisar