Birleşmiş Milletler

Türkiye, 1-19 Kasım 2010 tarihleri arasında BM İşkenceyi Önleme Komitesi’ne rapor sunuyor

Türkiye, 1-19 Kasım 2010 tarihleri arasında BM İşkenceyi Önleme Komitesi’ne rapor sunuyor

Türkiye, 1-19 Kasım 2010 tarihleri arasında BM İşkenceyi Önleme Komitesi’yle üçüncü ilerleme raporu üzerinden yapıcı diyaloğa giriyor. Türkiye’nin üçüncü raporu daha fazla bilgi için: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats45.htm

Türkiye 25-28 Mayıs 2010 tarihlerinde Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi ile ilk raporunu görüştü

Türkiye 25-28 Mayıs 2010 tarihlerinde Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi ile ilk raporunu görüştü

Türkiye, Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Anlaşması gereği Anlaşmanın izleme organı ile ilk yapıcı görüşmesini 25-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Komiteye sivil toplum örgütleri de gölge raporlarını verdi. Türkiye’nin ilk raporu Komite’nin rapor üzerine...

Türkiye kadın hakları raporunu 20 Temmuz’da CEDAW Komitesi’ne Genevre’de sunuyor

Türkiye kadın hakları raporunu 20 Temmuz’da CEDAW Komitesi’ne Genevre’de sunuyor

Türkiye’nin Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi çerçevesinde Sözleşmenin izleme organı olan Komite’ye sunduğu altıncı ilerleme raporu 20 Temmuz 2010 tarihinde Komite ve Türkiye devlet yetkilileri arasında yapıcı diyaloğa açılıyor. Türkiye’nin...

Kadına Karşı Hertürlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi

Kadına Karşı Hertürlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi

Türkiye’nin raporları: Türkçe İngilizce raporlar ve sonuç gözlemleri/tavsiyeler: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws16.htm (1997) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws32.htm (2005) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws46.htm (2010)

BM Irkçılıkla Mücadele Komitesi

BM Irkçılıkla Mücadele Komitesi

Türkiye’nin ilk raporu: Türkçe, English Türkiye’ye yöneltilen konular listesi: Türkçe, English Türkiye’nin yazılı yanıtları: Türkçe, English Komitenin Sonuç Gözlemleri ve Tavsiyeleri: Türkçe, English (add) STÖ raporları: Edirne Roma Derneği ve Avrupa Roma Hakları...

Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi

Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi

Türkiye’nin ilk raporu: Türkçe, English Rapora ek: Türkçe, English Endise alanları ve yanıtar/List of Issues and Written Replies STÖ Raporları (İngilizce): International Disability Alliance, Roj Women’s Association, Syriac Universal Alliance, Association of Cypriot Archaeologists, Global...

Türkiye 23-24 Şubat 2009 tarihinde BM Irk Ayrımcılığı Komitesi ile görüşüyor

Türkiye 23-24 Şubat 2009 tarihinde BM Irk Ayrımcılığı Komitesi ile görüşüyor

Türkiye’nin BM Irk Ayrımcılığını Önleme Sözleşmesi gereği verdiği ilk rapor Rapora istinaden Sözleşmenin izleme organının soruları Sorulara istinaden Türkiye’nin verdiği yanıtlar 23-24 Şubat Türkiye ve Sözleşmenin izleme organı arasındaki yapıcı diyalog sonucu...