BMÇHK Genel Yorumlar

BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumlarına Konularına Göre Ulaşabilirsiniz!

BM Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorumlarına Konularına Göre Ulaşabilirsiniz!

Genel Yorum No. 1 Eğitimin Amaçları Genel Yorum No. 2 Bağımsız İnsan Hakları Kurumları Genel Yorum No. 3 HIV/AIDS ve Çocuk Hakları Genel Yorum No. 4 Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında Ergen Sağlığı ve Gelişimi Genel Yorum No. 5 Çocuk Hakları Sözleşmesi Genel Uygulama Önlemleri Genel...

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2008 – 2011

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2008 – 2011

Genel Yorum No. 11 (2009) Yerli halklara mensup çocuklar ve Sözleşme’de yer alan hakları Genel Yorum No. 12 (2009) Çocuğun katılım hakkı Genel Yorum No. 13 (2011) Madde 19: Çocuğun şiddetin her türünden masun olma hakkı http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/GCs-11-12-13-2008-2011.pdf