Kamu Denetçiliği Kurumu, çocuklar için UNICEF’le işbirliğine gitti

18 Nisan 2013

 

 

Focus Haber / 18.04.2013

 

Türkiye Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu ile UNICEF ODA/BDT Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier, çocuk haklarının mümkün olan en üst düzeyde korunmasını amaçlayan Ortak Eylem Planı imzaladı.

İmzalanan çok boyutlu Ortak Eylem arasında, çocuklarla ilgili bilgi üretilmesi, çocuklar için şikâyet mekanizmaları oluşturulması ve çocuk dostu araçlar ve usuller geliştirilmesi de yer alıyor.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, konuşmasında, “Bağımsız izleme, eğitim, adalet, sağlık ile sosyal politikalar gibi konularda, özellikle de çocuklar ile kadınlar söz konusu olduğunda; Kamu kurumlarının hesap verebilirliklerinin sağlanmasında değerli bir araçtır. UNICEF gibi dünya ölçeğinde bir çocuk hakları savunucusu ile kurulan işbirliği, çocukların haklarını gözetmede bizim için önemli bir destek olacaktır.” dedi.

Marie-Pierre Poirier da, çocukların ve kadınların seslerinin her ortamda duyulmasının önemini vurguladı. Poirier, “Uluslararası deneyim, Kamu Denetçiliği Kurumunun varlığıyla; çocuk haklarının daha iyi korunduğunu, politikalar belirlenirken çocukların çıkarlarının dikkate alındığını ve çocuklarla ilgili politikaların fonlarla da desteklendiğini göstermektedir.” diye konuştu.