Kadına karşı Şiddeti ve Aile İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesi Yürürlüğe Girdi!

1 Agustos 2014

Çocukların Cinsel Sömürüye ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi
(Lanzarote) Sözleşmesi ile birlikte çocuklar için, özellikle de kız çocuklar için çok önemli bir yasal güvence ve onaylayan devletler için de çok değerli bir kılavuz niteliği taşıyan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 itibariyle yürürlüğe girdi!

Sözleşme kadınlar ve çocukların şiddetten uzak bir hayat sürdürmeleri için önleyici ve koruyucu önlemleri devletler açısından birer yasal yükümlülük olarak tanımlıyor. Çocuk tanıkların korunması ve desteklenmesi, erken ve zorla evlilikler, cinsel taciz, cinsel şiddet, namus saiki ile işlenmiş suçlar, taraf ülkelerde bireysel ve toplu şikayet mekanizması kurulması zorunluluğu, sadece kadına ve çocuğa şiddet konusunda yardım hatları, Avrupa düzeyinde yeni kurulacak bir izleme mekanizması gibi pek çok konunun yasal güvenceye alındığı sözleşmenin tüm maddelerine ve TBMM’de kabul edilen yasaya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Download (PDF, 271KB)

Download (PDF, 1.86MB)