Kadın örgütleri Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 700 bin kişi için toplumsal cinsiyet eğitimi istedi

26 Agustos 2011

Bakan Ömer Dinçer’i ziyaret eden kadın örgütleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nda cinsiyet eşitliği bakış açısının tüm ana politikalara girmesi ve uygulamalarla yaygınlaştırılması için işbirliği önerdi. Kadın örgütleri Bakanlığa sunulmak üzere, 600 binden fazlası öğretmen olmak üzere toplam 700 bin kişinin çalıştığı Milli Eğitim camiasına yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi için taslaklar hazırlayacak.

Ankara- 24 Ağustos 2011

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim 8. sınıfta okutulan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin kitabından toplumsal cinsiyet kaynaklı şiddet ve ayrımcılıkla ilgili konuların yanında BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini de çıkardığı yönünde haberler geçtiğimiz haftalarda kadın örgütlerinin de gündemindeydi.

Bakanlığın bu uygulamasından bir gazete haberi aracılığıyla haberdar olan kadın grupları Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’den söz konusu müfredat değişikliğinin gerekçesini görüşmek üzere randevu istedi. Bugün Bakan Dinçer, kadın gruplarının temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti.

Bakan’la yapılan toplantıya Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Başkent Kadın Platformu temsilcileri ve eğitimci Nur Otaran katıldı. Toplantıya katılamadığı halde bu sürece destek veren kişi ve gruplar ise şöyle: Büşra Ersanlı, Canan Arın, Döndü Taka Çınar, Filiz Kardam, Gül Varlı, Nazik Işık, Seher Kırbaş Canikoğlu, Yıldız Ecevit, Nesrin Çobanoğlu, Nazik Işık; Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği, Altı Nokta Körler Derneği & Kibele Dergisi, Balıkesir Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Adana Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği, KA.DER Genel Merkezi ve Bursa Şubesi, Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi, Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği, Van Kadın Derneği ve Şanlıurfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği.

Kadın örgütleri Dinçer’den ne istedi?

Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda yaygınlaştırılması; başta eğitim alanında çalışan kurumlar olmak üzere tüm kurumlarda ana politikalara girmesinin bir zorunluluk olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı’ndan bu yönde etkin ve sürdürülebilir adımlar atılmasını istedi ve bu çalışmalarda işbirliği çağrısı yaptı.

Kadın örgütleri Bakan Dinçer’den şunları istedi:

• Kadınların güçlenmesi için ve kadının insan haklarının geliştirilmesine yönelik çalışan tüm kadın örgütleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın muhatabıdır. Müfredat hazırlanırken kadın örgütlerinin katkı ve katılımı, cinsiyet eşitliği perspektifinin göz ardı edilmemesi için gerekli ve önemlidir. İçerik oluşturulurken kadın örgütlerine danışılmalıdır.

• Kadın örgütleri yalnızca ders kitapları değil, ilköğretimde önerilen yardımcı kitapların ve öğretmenlerin kılavuz kitaplarının hazırlanmasında, referans kitapların belirlenmesinde bizzat rol almalı ve/veya içerik analizini cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yapabilmelidir. Bakanlığın ders kitaplarını hazırlarken danıştığı sivil toplum kuruluşları arasında tek bir kadın örgütü bile bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetici kadroları ile öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını kazanmak üzere eğitimden geçirilmesi, bu eğitimin sürekli olması gerekmektedir. Fizik koşullar göz önüne alındığında bu eğitimin çevrimiçi (online) verilmesi, veya uzaktan eğitim biçiminde tasarlanması, eğitim içeriğinin yine kadın örgütlerinin danışmanlığında hazırlanması doğru olacaktır.

• Bakanlığın ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun internet sayfasının kapsamlı ve sürekli güncel tutulması, kadın örgütlerinin de gelişmeleri takip edebilmesine, Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili görüş bildirebilmesine olanak tanıyacaktır.

• Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için alınması gereken önlemlerin başında yer alan ‘zorunlu öğretim süresinin 12 yıla çıkarılması’ hedefini Milli Eğitim Bakanlığı da benimsemeli ve çocuk evliliklerine dikkat çekecek ders içeriğine programında yer vermelidir.

Bakan Dinçer, kadın örgütlerinin Bakanlığın çalışmalarına katkı ve katılımından memnuniyet duyacağını, işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.