Kadın Örgütleri, Aile Bakanlığı’ nı Uyardı

6 Haziran 2012

 

Bianet / 06.06.2012

 

Şiddete Son Platformu bileşeni kadın örgütleri, hükümet kürtaj hakkını kaldırma ya da sınırlama yönündeki yasa önerisi geri alınmadıkça Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla işbirliği içinde çalışmayacaklarını açıkladı.

 

Şiddete Son Platformu bileşeni kadın örgütleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gönderdiği bir mektupla hükümet kürtaj hakkını kaldırma ya da sınırlama yönündeki yasa önerisi geri alınmadıkça Bakanlık’la işbirliği içinde bulunmayacaklarını beyan etti.

 

Aralarında Mor Çatı, Uçan Süpürge, KA.DER,  Ankara Kadın Dayanışma, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler gibi derneklerin de bulunduğu örgütlerin, Fatma Şahin’e hitaben yazdığı mektup şöyle:

 

“Göreve geldiğiniz günden beri kadın çalışmalarında bulunmuş olmanız ve sorunları tanımanız nedeniyle işbirliği zeminimizi kaybetmemeye çalıştık. Hükümetinizin kadın hakları konusundaki olumsuz tutumlarına rağmen özellikle 6284 sayılı yasanın yazımı sürecinde deneyimlerimizle yol gösterici olup çalışmanın tamamında yer aldık, bu süreçte çalışmalarınıza elimizden gelen bütün desteği verdik, kadınların yararına ortak bir nokta bulunabileceğine inanarak ilişkileri sürdürdük.

“Fakat maalesef bugün gelinen noktada, AKP hükümetinin, kadın cinayetlerini önlemeyi bir yana bırakın, kürtaj tartışmaları çerçevesinde kadın hareketinin uzun soluklu mücadelesi sonucunda elde etmiş olduğu cinsel ve bedensel haklarına ve kadınların kendi yaşamları üzerindeki seçim haklarına savaş açılması anlamına gelen girişimi, kadın örgütleri açısından kabul edilemez bir saldırıdır.

“Hükümetinizin kadının insan haklarını bir kez daha ihlal etmeye yönelik olarak gerçekleştirmeyi planladığı kürtaj yasağı söz konusu iken şu anda yönetmelikler konusuna yoğunlaşmak son derece yanlış olacaktır. Biz kadın örgütlenmelerinin, yönetmelik konusunda elbette söyleyeceği çok şey var, ancak her an izlemek durumunda olduğumuz gelişmeler sadece kadın örgütlerini değil bu ülkenin bütün kadınlarını kaygılandırmaktadır.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak kürtaj hakkını kaldırma ya da sınırlama yönündeki girişimlere son verilinceye dek kadın örgütlerinin yanında yer almanızı, ayrıca kadın örgütleri olarak çeşitli kentlerde kürtaj hakkını savunan kadınların gördüğü şiddetin ve gözaltı uygulamalarının durdurulması yönünde çaba göstermenizi beklediğimizi de vurgulamak isteriz.

 

“Bu koşullar altında, hükümetiniz kürtaj hakkını kaldırma ya da sınırlama yönündeki yasa önerisini geri almadıkça ve göreviniz gereği olarak siz bunu sağlamadıkça, kadın örgütleri olarak bakanlıkla hiçbir konuda işbirliği içinde bulunmayacağımızı belirtmek isteriz.” (ÇT)

İstanbul – BİA Haber Merkezi