“Kadın Kotası” Maddesi Önemli, Ancak Eksik

14 Agustos 2013

Bianet / 14.08.2013

Anayasa Komisyonu’nun uzlaştığı “eşitlik” maddelerini bianet’e değerlendiren KA.DER Başkanı Çiğdem Aydın taslaktan çok memnun olduklarını ancak kota ile iligili maddelerin daha yaptırım içermesi gerektiğini söyledi.

Elif AKGÜL
elif@bianet.org

İstanbul – BİA Haber Merkezi
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu dün “eşitlik” ve “çocuk hakları” maddelerini ele aldı. Taslakta ilk defa kotaya değinildi, “Kadınların, TBMM, siyasal partilerin genel merkez ve il örgütleri, üniversiteler ile sendika ve üst kuruluşların yönetim organları, il genel meclisi, il belediye meclisi ve büyükşehir belediye meclisi gibi seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra, idare ve yargı organları ile mesleki konumlara erkeklerle eşit katılımını sağlamak amacıyla kota uygulaması da dahil olmak üzere özel önlemler alınır” ifadesi yer aldı.

Taslağı bianet’e değerlendiren Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Çiğdem Aydın kararı son derece olumlu değerlendirdiklerini, ancak kota ve önleyici önlemler ile ilgili ifadelerin daha kesinleştirilerek, bu uygulamanın tavsiye değil yaptırım haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

“Geldiğimiz nokta çok sevindirici. Elbette madde henüz taslak haline ve bazı şeylerin değişmesini arzu ediyoruz.

“Örneğin maddede geçen ‘erkeklerle eşit’ ifadesinin kaldırılması gerektiğini, çünkü bu haliyle erkeklerin bir norm olarak alındığını düşünüyoruz. Ayrıca ‘özel önlemler alınabilir’ ifadesi yerine daha kesin ve bağlayıcı olan ‘özel önlemler alınacaktır’ gibi bir ifadenin yer almasını istiyoruz.
“Aynı taslağın LGBT bireylerle ilgili üçüncü fıkrasında cinsel yönelim ile ilgili kararın kanuna girmeyeceği ancak gerekçede yer alacağı ifadesi var, bu konuda da çekincelerimiz var.

“Ancak maddenin bu halinden de büyük sevinç duyuyoruz, çok iyi bir yere geldik ve madde taslak olduğu için mükemmelleştirmek mümkün. Ama muhakkak ki madde bu haliyle meclisin, parlamentonun, yönetim ve karar kurullarının olduğu her yerde bir kota olması gerektiğini zihinlere sokacağı için ve bunu ön gördüğü için son derece önemlidir.”

Dün uzlaşılan maddede kadınlar için şu ifadeler yer almıştı:

“Devlet, kadınların siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki hak ve özgürlüklerini kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını zorlaştırıcı engelleri ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri alır. Kadınların, TBMM, siyasal partilerin genel merkez ve il örgütleri, üniversiteler ile sendika ve üst kuruluşların yönetim organları, il genel meclisi, il belediye meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi gibi seçimle gelinen görev ve mevkilerin yanı sıra, idare ve yargı organları ile mesleki konumlara erkeklerle eşit katılımını sağlamak amacıyla kota uygulaması da dahil olmak üzere özel önlemler alınır.” (EA)