Kadın haklarının korunması için…

11 Agustos 2011

 

Samanyolu Haber / 11.08.2011

 

SİÜKSUAM, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Siirt ilindeki kadınlar ve kız çocukları için çeşitli konularda seminerler vererek, halk eğitimi programları yürütecek.

 

 

Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, SİÜKSUAM amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Merkez, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak, mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kadın konularına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında kadınlar ile ilgili bilimsel ve uygulamalı araştırma, inceleme ve proje yapacak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılacak.

Çalışmaları destekleyecek merkez,Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenleyecek.

Kadınların, çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak imkanları da araştıracak olan merkezde, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunulacak.

Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin, merkezin amacına uygun düşen konulardaki eğitim ve öğretim faaliyetleri desteklenecek, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkan sağlanacak.

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI

Merkez, kadınlarla ilgili programlar oluşturarak, ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış kırsal kesimdeki kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler de düzenleyecek.

Merkezin amaçları doğrultusunda görsel, yazılı ve bilişim teknolojilerini kullanarak yayın yapılacak, kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturulacak.

Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı da oluşturacak merkez, kadın sorunlarıyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmayı, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmayı, proje hazırlamayı, danışmanlık hizmeti vermeyi ve veri sağlamayı amaçlıyor.

Kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu alanda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek olan merkezde, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında halkın ve bu konuda çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin artırılmasına yönelik seminer, uygulamalı kurslar, halk eğitim seminerleri düzenlenecek, orta ve yüksek öğretim öğrencileri bu konularda eğitilecek.

Merkez, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Siirtteki kadınlar ve kız çocukları için çeşitli konularda seminerler vererek, halk eğitimi programları da yürütecek.AA